nápìv   nahrávka ze zpívání

sai15.jpg, 14kB

Píseò k Sáí Bábovi

PRÉMA SÁGARA PRÉMA SÁGARA PRÉMA SÁGARA SÁÍ
PRÉMA SÁGARA SÁÍ BÁBÁ PRÉMA SÁGARA SÁÍ

KARUNA SÁGARA KARUNA SÁGARA KARUNA SÁGARA SÁÍ
KARUNA SÁGARA SÁÍ BÁBÁ KARUNA SÁGARA SÁÍ

ŠÁNTI SÁGARA ŠÁNTI SÁGARA ŠÁNTI SÁGARA SÁÍ
ŠÁNTI SÁGARA SÁÍ BÁBÁ ŠÁNTI SÁGARA SÁÍ

PRÉMA Láska SÁGARA Oceán KARUNA Soucit ŠÁNTI Mír(vnitøní mír)
SÁÍ BÁBÁ Sáí Bábá je opìvován jako oceán Lásky, Soucitu a Míru.

poselství -   

Tuto písnièku jsme se nauèili(2008) v Sáí centru v Praze a její autorství patøí jedné ze Sáí oddaných. K písni patøí ještì èeský pøeklad s textem:
LÁSKA BEZBØEHÁ...
MOØE SOUCITU...
MÍRU OCEÁN...

                
                akordy ke kytaøe
 D             G            A             D* D
 PRÉMA SÁGARA PRÉMA SÁGARA PRÉMA SÁGARA SÁÍ 
 Hmi           Emi     A             D* D
 PRÉMA SÁGARA SÁÍ BÁBÁ PRÉMA SÁGARA SÁÍ 
gajatri.net