nápěv    nahrávka ze zpívání"slovenská"

PROSÍME ŤA BOŽE VYSLYŠ PROSBY NAŠE S NÁDEJOU POSILNI NÁS
PRÍĎ KRÁĽOVSTVO TVOJE BUĎ VŽDY VÔĽA TVOJA PRÍĎ TVOJ POKOJ DO NÁS

poselství -   

Tuto písničku jsme se naučili od Stanka a slovenských kamarádů při zpíváních v ášrámu u Matky Lasany. Je to písnička z Taizé.

akordy ke kytaře

[Ami] PROSÍME ŤA BOŽE [G] VYSLYŠ PROSBY NAŠE
S [Ami] NÁDEJOU [C]POSILNI [E7]NÁS
PRÍĎ [Ami]KRÁĽOVSTVO TVOJE BUĎ [Dmi]VŽDY VÔĽA TVOJA
PRÍĎ [Ami]TVOJ [E7]POKOJ DO [Ami]NÁS
gajatri.net