nápěv     nahrávka ze zpíváníBhadžan k Rámovi, Krišnovi a Sáí Bábovi

PUNJA NÁM PAVITRA NÁM RÁMA NÁM SÁÍ RÁM
HARE KRIŠNA HARE RÁM MADHURA NÁM SÁÍ RÁM
PUNJA NÁM PAVITRA NÁM RÁMA NÁM SÁÍ RÁM
KARUNA SINDHU SÍTA RÁM DÍNA BANDHU RÁDHÉ ŠJÁM
HARE KRIŠNA HARE RÁM MADHURA NÁM SÁÍ RÁM

Boží jméno NÁM posvěcuje(PUNJA) a očišťuje(PAVITRA) nás
zpíváme jména Rámy RÁMA, Krišny KRIŠNA a Sáí BábySÁÍ BÁBÁ
MADHURA je městem ve kterém žil Krišna.
KARUNA SINDHU SÍTA RÁM - soucitu plní Ráma a Síta
DÍNA BANDHU RÁDHÉ ŠJÁM - přítel nejchudších(nebo také oddaných) Krišna s Rádhou

poselství -   

Tento bhadžan znám z nahrávek z ášrámu Sáí Báby.

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[C]PUNJA NÁM PA[F]VITRA NÁM [C]RÁMA NÁM SÁÍ RÁM
HARE KRIŠNA [F]HARE RÁM
[G]MADHURA NÁM[C] SÁÍ RÁM
[C]PUNJA NÁM PA[F]VITRA NÁM [C]RÁMA NÁM SÁÍ RÁM
KARUNA SINDHU [F]SÍTA RÁM DÍNA BANDHU [C]RÁDHÉ ŠJÁM
HARE KRIŠNA [F]HARE RÁM
[G]MADHURA NÁM[C] SÁÍ RÁM
gajatri.net