Mantra

RÁDHÁ SOÁMI DEVA DEVÍ
RÁDHÁ SOÁMI SATNAM

Termín RÁDHÁ SOAMI(RÁDHÁSWAMI) se překládá jako duše a duch, Átmá a Brahma, či Pán duše. Vyjadřuje jednotu mezi jedincem a absolutnem(bohem). Přesněji jsou to tedy dvě slova, SOAMI je SVÁMI, tedy Pán, osvícená osobnost a RÁDHÁ. Zde nevím zda-li jde o Krišnovu Rádhu nebo o slovíčko rádhá, které znamená štěstí a prosperitu. V duchu používaného překladu to je spíše Krišnova Rádhá už pro to že jejich vztah se ve stejném smyslu prezentuje.
S termínem Rádhásoami se nejvíce setkáme s duchovním hnutím, které je mystickou větví sikhismu, ale i dalších náboženství, právě s názvem Rádhásoami(Sant mat-učení mistrů). Toto učení zmíněnou jednotu jedince a absolutna preferuje jako svůj základ a hlavní praxí tohoto učení je naslouchání, zpívání božského zvuku, božího jména. Slovíčka DEVA a DEVÍ znamenají Bůh a Bohyně a SATNAM se dá přeložit jako "pravé jméno","boží jméno", či "zvuk Boha". S tímto termínem se můžeme setkat také u Sikhů, kteří toto slovo používají i jako jméno pro Boha(absolutno).
Autor námi zpívané melodie této mantry Henry Marschall popisuje tuto mantru takto:
Ke komunikaci s duchovními sférami na všech úrovních, včetně inteligencí, které vládnou silám přírody; duchy minerálů, rostlin a zvířat; anděly a archanděly; a nejjemnějšími projevy Universálního Božího Já. Tento text znamená: “Pozdravy zářící z ducha, jménem Pravda.”
Celkově tedy zpíváme o tom, že jsme a všichni jsou Jedno se vším, všichni jsme v Jednotě.

Poselství - Adžňána (nevědomost) může být odstraněna přijmutím universálnosti Boha a splynutím individuality s universálním. Nejdříve procvičujte postoj "nenu nívadu" ("já jsem tvůj"). Dovolte vlně ve vašem srdci objevit a přijmout skutečnost, že je součástí moře. Tento první krok není tak snadný, jak se zdá. Vlně trvá velmi dlouho než si uvědomí, že právě obrovské moře v pozadí umožňuje její existenci. Její ego je příliš silné, než aby jí dovolilo být dostatečně pokornou, aby se poklonila moři. Vy se ale přesto držte této myšlenky tak jako se drží kotě své matky, běhá za ní a naříká o pomoc o mléko a všechny zbytky ega budou odstraněny. Tento krok člověka nakonec přivede k uvědomění, že dualita neexistuje, že je pouze jedno! (Satja Sai promlouvá, kniha 3, kap. 23)

Tuto mantru znám od Henryho Marschala a v jeho podané melodii jí také zpíváme.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[D]RÁDHÁ SOÁMI DEVA DEVÍ RÁDHÁ SOÁMI [A]SATNAM
RÁDHÁ SOÁMI DEVA DEVÍ RÁDHÁ SOÁMI
[D]SATNAM