nápìv   nahrávka ze zpíváníBhadžan ke Krišnovi

RÁDHÉ GÓVINDA GÓPÁLA DŽAJA GÓVINDA RÁDHÉ GÓPÁLA
SÁÍ GÓVINDA GÓVINDA GÓPÁLA
RÁDHÉ GÓVINDA GÓPÁLA DŽAJA GÓVINDA RÁDHÉ GÓPÁLA
KRIŠNA MADHUSÚDANA MADHUSÚDANA KRIŠNA

poselství -   


akordy ke kytaøe
kapo (1-3)

[Dmi]RAGHUPATI RÁGHAVA RÁDŽA RÁM PATITA PÁVANA SÍTÁ RÁM [C] [Dmi] [C] [C] [Dmi] [C] [C] [Dmi] [C] [C] [Dmi] [C]
gajatri.net