nápìv   nahrávka ze zpíváníBhadžan ke Krišnovi

RÁDHÉ RÁDHÉ RÁDHÉ GÓVINDA BÓLO
GÓVINDA GÓVINDA GÓVINDA RÁDHÉ
RÁDHÉ BO RÁDHÉ BO RÁDHÉ BO RÁDHÉ BO RÁDHÉ RÁDHÉakordy ke kytaøe
kapo (1-3)

[Dmi]RAGHUPATI RÁGHAVA RÁDŽA RÁM PATITA PÁVANA SÍTÁ RÁM [C] [Dmi] [C] [C] [Dmi] [C] [C] [Dmi] [C] [C] [Dmi] [C]
gajatri.net