nápìv   nahrávka ze zpíváníBhadžan ke Krišnovi

RÁDHIKA DŽÍVANA
KRIŠNA DŽANÁRDANA
RADHÉ GÓVINDA RÁDHÉ GÓPÁLA
DÉVAKI NANDANA
RÁDHIKA DŽÍVANA
NANDA NANDANA HE GÓPIKA RANDŽANA
MURALI MÓHANA
ŠRÍ MADHUSÚDANA
KRIŠNA KRIŠNA ŠRÍ MADHUSÚDANA

poselství -   


              akordy ke kytaøe
         
  RÁDHIKA DŽÍVANA  KRIŠNA DŽANÁRDANA
  
  RADHÉ GÓVINDA RÁDHÉ GÓPÁLA 
  
  DÉVAKI NANDANA  RÁDHIKA DŽÍVANA
  
  NANDA NANDANA HE GÓPIKA RANDŽANA 
  
  MURALI MÓHANA   ŠRÍ MADHUSÚDANA 
  
  KRIŠNA KRIŠNA ŠRÍ MADHUSÚDANA