nápěv   nahrávka z CDBhadžan k Rámovi

RAGHUPATÉ RÁGHAVA RÁDŽA RÁMA
Ó RÁDŽA RÁMA Ó SÍTA RÁMA
DAŠARATHA NANADANA RÁDŽA RÁMA KAUSALJATMAJA SUNDARA RÁMA
RÁMA RÁMA DŽEJA RÁDŽA RÁMA RÁGHAVA MÓHANA MEGHA ŠJÁMA
DŽEJ DŽEJ RÁM DŽEJ DŽEJ RÁM
DŽEJ DŽEJ RÁMA RÁMA SÍTA RÁM
PATITA PÁVANA SÍTA PATE RÁMA

poselství -   


              akordy ke kytaře
         
  RAGHUPATÉ RÁGHAVA RÁDŽA RÁMA  Ó RÁDŽA RÁMA Ó SÍTA RÁMA
  
  DAŠARATHA NANADANA RÁDŽA RÁMA KAUSALJATMAJA SUNDARA RÁMA
  
  RÁMA RÁMA DŽEJA RÁDŽA RÁMA RÁGHAVA MÓHANA MEGHA ŠJÁMA
  
  DŽEJ DŽEJ RÁM DŽEJ DŽEJ RÁM
  
  DŽEJ DŽEJ RÁMA RÁMA SÍTA RÁM
  
  PATITA PÁVANA SÍTA PATE RÁMA