Ráma - Krišna - Sáí

ÁÓ ÁÓ NANDALÁLA
BHADŽAMANA RÁMA
BHADŽAMANA RÁMA KRIŠNA
BHADŽORÉ SADÁ BHADŽO
BÓLO RÁM SÁÍ RÁM
ÈITARÁDŽA ÈITARÁDŽA
DŽAJA RÁMA HARÉ
DŽAJ HARI BÓLO DŽAJA..
GÓVINDA RÁMA DŽEJ..
HARÉ RÁMA RÁMA RÁM
HARI ÁNANDA MAJA
HARI..HARI BÓLO
KOHE RÁM BÓLA
KRIŠNA MURÁRÍ BHAVA..
KRIŠNA KRIŠNA GOVINDA
MÁDHAVA MURAHARA MUR..
MURALI KRIŠNA
NÁMA BHADŽÓ HARI..
PUNJA NÁM PAVITRA NÁM
SÁÍ RÁMA HARÉ..
SÁÍ RÁMA SÁÍ RÁMA
ŠRÍ RAGHU NANDANA..
gajatri.net