nápěv   nahrávka z CDBhadžan k Rámovi

RÁMA DŽAJAM RAGHU RÁMA DŽAJAM RÁGHAVA DHJÁNAME PRÉMA MAJAM
RÁMA SÍTA PATI RÁGHAVA MANTRAM
PRÉMANI GUNAGANA SÉVA NIRANTRAM
RAGHUKULA DAŠARATHA SUTA PUTA MITRAM


poselství -   


              akordy ke kytaře
         
  RÁMA DŽAJAM RAGHU RÁMA DŽAJAM 
  
  RÁGHAVA DHJÁNAME PRÉMA MAJAM
  
  RÁMA SÍTA PATI RÁGHAVA MANTRAM
  
  PRÉMANI GUNAGANA SÉVA NIRANTRAM 
  
  RAGHUKULA DAŠARATHA SUTA PUTA MITRAM