nápěv   nahrávka z CDmantra RÁMA GAJATRÍ

OM DAŠARATHÁJA VIDMAHÉ
SÍTA VALABHÁJA DHÍMAHI
TANNÓ RÁMAH PRAČÓDAJÁTposelství -   


              akordy ke kytaře
         
  OM DAŠARATHÁJA VIDMAHÉ
  
  SÍTA VALABHÁJA DHÍMAHI
  
  TANNÓ RÁMAH PRAČÓDAJÁT