nápěv     nahrávka ze zpíváníBhadžan k Rámovi

RÁM RÁM BHADŽOMANA HARÉ HARÉ
SÁÍ RÁM BHADŽOMANA HARÉ HARÉ
RÁM RÁM BHADŽOMANA HARÉ HARÉ
RAGHUPATI RÁDŽA RÁMA RÁM
PATITA PÁVANA ŠRÍ RÁM RÁM
RÁM RÁM BHADŽOMANA HARÉ HARÉ

RÁM je avatar Ráma. BHADŽOMANA znamená uctívat BHADŽO myslí MANA zapomoci písně (Bhadžanu). HARÉ znamená pozdravení, či oslovení Rámy jako Boha Višnua, jakožto oslovení toho kdo ničí (HARA) a odstraňuje špatné tendence. SÁÍ RÁM je oslovením Sáí Báby. RAGHUPATI RÁDŽA míní Pána PATI a krále RÁDŽA rodu Raghuovců RAGHU. PATITA PÁVANA je ten, který ochraňuje utiskované a ponížené a pozvedá je na božskou úroveň. Symbolicky tedy přeměňuje ztotožnění s pomíjivým tělem za božské uvědomění. ŠRÍ RÁM znamená ctěný Ráma.

poselství
RÁM RÁM, často bylo slyšet opakování tohoto božského jména, při našich cestách po Indii. RÁM RÁM BHADŽOMANA, uctívejme Rámu recitací Jeho jména, které přináší osvobození se s pout k pomíjivému. Vždyť Ráma je ten, který každého pozvedá PATITA PÁVANA k božské úrovni. Příběh Rámájany uvádí nespočet skutků, kde Ráma, pokořivší některého z démonů, přináší jemu spásu, třeba jen díky daršanu (samotnému spatření Rámy). Démoni se po kontaktu s Rámou dotkli božství, které je změnilo a vysvobodilo. Zpívejme SÁÍ RÁM BHADŽOMANA HARÉ HARÉ, třeba jen v mysli, ale opravdu, zpívejme tak, aby se vzduch naplnil esencí Rámova, či jiného božího jména. Pak je možné zažít dotek ticha i daršan Pána, neboť pro něj není nic nemožné. HARÉ HARÉ.

Tento bhadžan jsem se naučil ze zpěvníku Sáí organizace. Oslovuje Boha Rámu a ve druhé větě i Sáí Bábu. Tento bhadžan svou melodií vybízí k mnoha improvizacím, jak je třeba slyšet z nahrávky ze zpívání.

akordy ke kytaře
kapo (1-2)

[D]RÁM RÁM BHADŽOMANA HARÉ HARÉ
SÁÍ RÁM BHADŽOMANA HARÉ HARÉ
SÁÍ RÁM BHADŽOMANA HARÉ HARÉ
RAGHUPATI RÁDŽA
[G]RÁMA RÁM
[D]PATITA PÁVANA [A]ŠRÍ RÁM RÁM
RÁM RÁM BHADŽOMANA HARÉ HA
[D] [] [] []
gajatri.net