nápìv   nahrávka ze zpíváníBhadžan k Sáí Bábovi

SÁÍ RÁMA HARÉ SÁÍ KRIŠNA HARÉ
RAGHUPATI RÁGHAVA RÁMA HARÉ
RÁDŽÍVA LÓÈANA RÁMA HARÉ
PARTHIPUR͊VARA SÁÍ HARÉ


poselství -   


              akordy ke kytaøe
         
  SÁÍ RÁMA HARÉ SÁÍ KRIŠNA HARÉ
  
  RAGHUPATI RÁGHAVA RÁMA HARÉ 
  
  RÁDŽÍVA LÓÈANA RÁMA HARÉ
  
  PARTHIPUR͊VARA SÁÍ HARÉ