nápěv   nahrávka ze zpíváníBhadžan k Šivovi

SAMBHAVA ŠIVA ŠAMBO ŠAMBO
NATANA NATARÁDŽA NATARÁDŽA
MRITJUMDŽAJA MAHÉŠA MAHÉŠA
GANGA DŽATÁDHÁRA ŠIVA PARAMÉŠA

poselství -    Mysl je zodpovědná za veškeré utrpení a za znovuzrození. Proto je třeba mysl nasměrovat k Bohu, aby unikla koloběhu rození a znovuzrození. Zlé následky svých činů je možné překonat zaostřením mysli na Boha. Hory hříchů zmizí jako opar. Boží milost může odstranit vaše utrpení. Každá akce musí mít reakci. Ale s pomocí božské milosti lze uniknout následkům vlastní karmy. Ve skutečnosti člověk, má-li milost, si může přepsat svůj osud jako to bylo v případě Markhandéji. Bylo mu dáno jen 16 let života. Ale o tom on nevěděl, až do poslední noci před dovršením šestnácti let. Onoho večera byli jeho rodiče plni smutku. Když se jich otázal, dozvěděl se, že se přiblížil jeho konec a to že je příčinou jejich žalu. Uslyšev to, šel do Íšvarova chrámu, objal Šivalingam a horoucně se modlil. V určenou hodinu Jama (Bůh smrti) položil mladému Markhadéjovi kolem krku smyčku. Jak tak objímal lingam, smyčka se svezla také kolem lingamu. Íšvara se objevil výsostně rozzloben a Jamu proklel k smrti. Potěšen Markhandéjovou oddaností obdařil ho nesmrtelností. To jenom potvrzuje, že upřímnou modlitbou lze získat božskou milost, která pomáhá nejrůznějšími způsoby. Bůh není od vás oddělen. Je přítomen ve vašem těle. Tělo je Boží chrám.


              akordy ke kytaře
         
  SAMBHAVA ŠIVA ŠAMBO ŠAMBO 
  
  NATANA NATARÁDŽA NATARÁDŽA
  
  MRITJUMDŽAJA MAHÉŠA MAHÉŠA 
  
  GANGA DŽATÁDHÁRA ŠIVA PARAMÉŠA