npv   nahrvka ze zpvnS Bbv bhadan

SATJAM DNAM ANANTAM BRAHMA
SATJAM BRAHMA   DNAM BRAHMA   ANANTAM BRAHMA

poselstv -   


              akordy ke kytae
         
  SATJAM DNAM ANANTAM BRAHMA
  
  SATJAM BRAHMA DNAM BRAHMA ANANTAM BRAHMA
gajatri.net