ŠIVA

AHÓ MAHÁDBHUTA LINGAM
ARUNÁČALA ŠIVA
BHÓLA BHANDARÍ BÁBÁ
BHÓLÉ KÍ DŽEJ DŽEJ
BOLÓ BOLÓ SABMILE BOLÓ
ČANDRA ŠÉKHARÁJA NAMAH..
ČITÁNANDA RÚPAM..
DAM DAM DAM DAM DAMARU..
DHIMITA DHIMITA DHIM
DŽAJA DŽAJA ŠIVA ŠAMBÓ
DŽAJA GURU OMKÁRA
DŽAJA SÁÍ ŠANKARA
DŽAJA ŠIVA OMKÁRA
DŽAJA ŠIVA ŠANKARA BÓL..
GANGA MATADŽÍ ŠIVA..
GANGA DŽATÁDHÁRA
GURU BRAHMA..
HARA... MAHÁDÉVA
HARA HARA GANGÉ
HARA.. MAHÁDÉVA ŠAMBO
HARA OM ŠIVA OM..
HARA ŠIVA ŠANKARA..
HARI OM NAMAH ŠIVÁJA
HARI OM ŠIVA OM..
HARI OM TAT SAT..
HARI ÓM TAT SAT..
HÉ ŠIVA ŠANKARA HÉ..
HÉ ŠIVA ŠANKARA NAMÁMI
IN THE HEART ARUNÁČALA
KÁLATITÁJA SIDDHI RUPÁJA
MAMÍŠA MIŠÁNA NIRVÁNA..
MÁNASA BHADŽARÉ
NAMAH ŠIVÁJA.. MEVJÁ
NAMAH ŠIVÁJA ŠIVÁJA OM
NAMAH PARVATÍ PATAJE..
NA PUNJAM NA PAPAM
NATARÁDŽA NATARÁDŽA
OM NAMAH ŠIVÁJA
OM NAMAH ŠIVÁJA..
OM NAMAH ŠIVÁJA..
OM NAMAH ŠIVÁJA..
OM SÁÍ ŠIVA LINGAM
OM SARVA MANGALAMANGA..
OM SATJAM ŠIVAM..
OM ŠIVÁJA OM ŠIVÁJA
OM TRAJAMBAKAM..
SAMBHAVA ŠIVA ŠAMBO..
ŠAMBO MAHÁDÉVA..
ŠANKARA SADÁ ŠIVA..
ŠANKARA ŠIVA ŠANKARA..
ŠIVA GÁJATRÍ
ŠIVÁJA NAMAH OM
ŠIVÁJA NAMAH ŠIVA
ŠIVÁJA PARAMÉŠVARÁJA..
ŠIVA MAHÉŠVARA ŠIVA..
ŠIVA ŠAMBO HARA..
ŠIVA ŠAMBO ŠAMBO..
ŠIVA ŠIVA MAHÁDÉVA..
ŠIVA ŠIVA ŠAMBO ŠANKARA
ŠIVO HAM
TRIPURÁRÍ ŠIVA ŠANKARA
TUMHÍ HÓ MÁTA PITÁ..

gajatri.net