nápěv    nahrávka ze zpíváníBhadžan k Šivovi

ŠIVA ŠAMBO HARA HARA ŠAMBO
BHAVANÁŠA KAILÁSA NIVÁSA
PÁRVATI PATÉ HARÉ PAŠUPATÉ
GANGÁDHÁRA ŠIVA GAURI PATÉ

ŠIVA ŠAMBO Šiva-"dárce dobrého" HARA Šiva-"ničitel"
BHAVANÁŠA KAILÁSA NIVÁSA Šiva-který sídlí na hoře Kailás
PÁRVATÍ PATÉ Pán Párvatí HARÉ PAŠUPATÉ Pán všech živých bytostí
GANGÁDHÁRA ŠIVA Šiva-který drží Gangu ve svých vlasech GAURÍ PATÉ Pán Gaurí(Párvatí)
(viz-popis Šivy)

poselství -   

Tento bhadžan znám z nahrávek bhadžanů z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

akordy ke kytaře
[F]ŠIVA ŠAMBO HARA HARA ŠAMBO
BHAVA[C] NÁŠA KAILÁSA NIVÁ
[F]SA
[F]PÁRVATÍ PATÉ HARÉ PAŠUPATÉ

[C]GANGÁDHÁRA ŠIVA GAURÍ PA[F]
gajatri.net