nápìv     nahrávka ze zpíváníBhadžan ke Krišnovi

ŠJÁMA SUNDARA MADANA MÓHANA
MÓRA MAKUTA DHÁRI
MÁDHAVA HARI MÁDHAVA HARI MÁDHAVA GIRIDHÁRI

poselství -   


              akordy ke kytaøe
         
  ŠJÁMA SUNDARA MADANA MÓHANA
  
  MÓRA MAKUTA DHÁRI
  
  MÁDHAVA HARI MÁDHAVA HARI MÁDHAVA GIRIDHÁRI
gajatri.net