nápěv nahrávka ze zpíváníBhadžan k Božské Matce

ŠRÍ MÁTÁ DŽAGEN MÁTÁ SÁÍ MÁTÁ ŠAŠI GAURÍ MÁTÁ
DHARANÍ MÁTÁ PARI PURÁNÍ MÁTÁ
DŽAGAT DHARANÍ MÁTÁ BHAVA HARANÍ MÁTÁ

ŠRÍ ctěná DŽAGEN MÁTÁ vesmírná Matka SÁÍ Matka Pravda(Sáí Bábá) ŠAŠI GAURÍ Párvatí s jasem měsíce
DHARANÍ země DŽAGAT vesmír PARI PURÁNÍ odvěká BHAVA HARANÍ ničitelka strachu

poselství -   

Tento bhadžan znám z nahrávek z ašrámu Sáí Báby

akordy ke kytaře
kapo (0-1)

[Emi]ŠRÍ MÁTÁ DŽAGEN MÁ[D]TÁ SÁÍ [Emi]MÁTÁ ŠAŠI [D]GAURÍ MÁ[Emi]
DHARANÍ MÁTÁ PARI [] [D]PURÁNÍ MÁTÁ
DŽAGAT DHARANÍ MÁ
[Emi]TÁ BHAVA
[D]HARANÍ MÁ[Emi]
gajatri.net