Bhadžan k Rámovi , Krišnovi a Sáí Bábovi

ŠRÍ RAGHU NANDANA DAŠARATHA NANDANA
ASURA NIKHANDANA SÁÍ RÁM
HÉ JADU NANDANA DÉVAKI NANDANA
BHAVA BHAJA BANDŽANA SÁÍ RÁM

ŠRÍ Ctěný NANDANA synu RAGHU z rodu Raghuovců, DAŠARATHA NANDANA synu Dašarathy = RÁMA
jsi ASURA démonů NIKHANDANA potlačovatel SÁÍ RÁM (mantra k Sáímu)
HÉ Ó JADU NANADANA synu Jaduovců DÉVAKÍ NANDANA synu Dévakí = KRIŠNA
jsi BHAVA BHAJA BANDŽANA ničitel strachů na zemi SÁÍ RÁM (mantra k Sáímu)

Poselství - Kdo se pevně přitiskne k Pánu, kdo mu nabízí každý svůj den, své konání, kdo na své tělo nahlíží jako na Jeho nástroj, ten nezažívá strach. Pán, který je BHAJA BANDŽANA odstraňovatel strachu nepřipustí aby Jemu oddaný trpěl.
A proto zvolme co je pro nás nejlepší.
Pamatujme ale na rozlišení mezi dobrým a příjemným. Co je člověku příjemné, nemusí být vždy prospěšné a co je pro člověka prospěšné, může se jevit jako nepříjemné.
"Úspěchu dosáhnou ti, kteří se vzdají cesty poseté růžemi a postaví se ranám kladivem a útokům mečem na cestě obtížných rozhodnutí."  (Sáí Bábá)
OM SÁÍ RÁM

Tento bhadžan znám z nahrávek z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[D]ŠRÍ RAGHU NANDANA [A]DAŠARATHA [D]NANDANA
ASURA NIKHANDANA
[E]SÁÍ [D]RÁM
HÉ JADU NANDANA DÉVAKI NANDANA
[A]BHAVA BHAJA BANDŽANA SÁÍ [D]RÁM
gajatri.net