Bhadžan k Rámovi

ŠRÍ RÁMAČANDRA DŽAJA RÁMAČANDRA
RAGHUVÍRA RANADHÍRA RAGHUKULA RÁMA
ŠRÍ RÁMAČANDRA DŽAJA RÁMAČANDRA
DAŠARATHA NANDANA DAJÁBHI RÁMA
DÁNAVA BHANDŽANA KÓDANDA RÁMA
KALJANA RÁMA KAMANÍJA RÁMA
RAGHUVÍRA RANADHÍRA RAGHUKULA RÁMA

ŠRÍ Ctěný RÁMAČANDRA přízvisko Rámy, Čandra znamená měsíc, Rámačandra je tak:"krásný jako měsíc na nebi". DŽAJA RÁMAČANDRA sláva a vítězství Rámovi,
který je z rodu Raghuovců RAGHUKULA, je hrdinou VÍRA a statečným bojovníkem RANADHÍRA
DAŠARATHA NANDANA Dašarathův syn DAJÁBHI RÁMA soucitný Ráma
DÁNAVA BHANDŽANA ničitel démonů KÓDANDA RÁMA Rámův luk
KALJANA RÁMA příznivý a naději přinášející Ráma KAMANÍJA nádherný RÁMA

Poselství - O Rámovi se říká, že byl velmi krásný. Přízvisko Rámačandra to jen potvrzuje. Ráma však nezářil jen jako měsíc(Čandra), zářil jako avatár tisíci slunci jak obrazutvorně dávní básníci popisují vjem ze spatření božského. Je to zář Átmá, zář Boha v nás, která propůjčuje opravdovou krásu.
Však i když se zahledíme na kterýkoli krásný obličej a budemeli se dlouho dlouho dívat, zjistíme že tvář nám začne pomalu mizet. Tvář přestane být důležitá. Tak cokoliv, co budeme dlouho pozorovat začne postrádat svůj prvotní vjem. Oči nám mohou sprostředkovat jen část. Podobně ani žádný z dalších smyslů neumožní vnímat opravdovou krásu v celé své šíři. Můžeme jíst třeba stále dokola tu nejlepší čokoládu, ale nezůstane nám z příjemného okamžiku nic, spíš jen těžko v žaludku.
Přesto když opomeneme vnímání smyslů, tak uvnitř nalezneme jiný, zcela jasný obraz. Nemůžeme jej příliš popsat, protože bychom popisovali jen jeden střípek z mnoha. Obraz zůstává celistvý a myšlenky jej jen pročítají. Ten nejjasnější obraz máme od lidí, kteří září vnitřním světlem. Od lidí, kteří září svým charakterem i svým charismatem.
Proto pojďme také zazářit. Odstraňme démony neklidu a nespokojenosti(DÁNAVA BHANDŽANA) a staňme se vždy Rámou. Tím, kdo těší.

Tento bhadžan znám z nahrávek z ašrámu Sáí Báby.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[A]ŠRÍ RÁMAČANDRA DŽAJA RÁMAČANDRA
[Dmi]RAGHUVÍRA [A]RANADHÍRA [E]RAGHUKULA [A]RÁMA
[A]další část jen akord A
[Dmi]RAGHUVÍRA [A]RANADHÍRA [E]RAGHUKULA [A]RÁMA
[]
gajatri.net