nápěv     nahrávka ze zpívánío Arunáčale , Ramanu Mahárišim a Šivovi

ŠRÍ RAMANA ŠRÍ RAMANA ŠRÍ RAMANA ARUNÁČALA
ARUNÁČALA ARUNÁČALA ARUNÁČALA ŠIVA ŠANKARA
ŠIVA ŠANKARA ŠIVA ŠANKARA ŠIVA ŠANKARA ARUNÁČALA
ARUNÁČALA ARUNÁČALA ARUNÁČALA ŠRÍ RAMANA

ARUNÁČALA je posvátná hora v Jižní Indii , která je považována za vtělení absolutna , vtělení Boha ŠIVY . Na úpatí této hory žil také velký duchovní učitel Ramana Maháriši . ARUNÁČALA je dle Ramana Mahárišiho srdcem Země, duchovním srdcem světa. Šankaračárja ji nazval mýtickou horou Meru. Podobně popisuje Arunáčalu Skandapurána, která o ní také říká, že je skrytým centrem Šivova srdce.

poselství -    Hora Arunáčala se rituálně obchází. Tento pochod se nazývá Giripradakšina. Šrí Bhagaván, jak je nazýván Ramana, uvedl k této rituální pouti:
"Chodit kolem hory je dobré. Ve slově Pradakšina znamená slabika pra smytí všech hříchů, da splnění tužeb, kši znamená vysvobození z budoucích zrození a na vykoupení prostřednictvím džňány(cesty poznání)".
Vydejme se na posvátnou pouť kolem Arunáčaly. Arunáčalou bude naše duchovní srdce. Putovat budeme do té doby než očistíme své konání, než utišíme svou mysl, než se osvobodíme od pout s pomíjivým a než splyneme s Arunáčalou ve svém srdci.

Tato písnička je vlastní text a melodie(2003) kterou ale hrajeme většinou jako pokračování k písni IN THE HEART ARUNÁČALA.

                
                akordy ke kytaře
  (kapo1 dle písně In the heart, nebo i výše)
  C             F          G          C
  ŠRÍ RAMANA ŠRÍ RAMANA ŠRÍ RAMANA ARUNÁČALA
  C             F          G          C
  ARUNÁČALA ARUNÁČALA ARUNÁČALA ŠIVA ŠANKARA
  C                F            G           C
  ŠIVA ŠANKARA ŠIVA ŠANKARA ŠIVA ŠANKARA ARUNÁČALA
  C             F          G          C
  ARUNÁČALA ARUNÁČALA ARUNÁČALA ŠRÍ RAMANA
gajatri.net