nápěv   nahrávka z CDBhadžan k Rámovi

ŠRÍ RÁMA RÁMA RÁMA RAGHUVÍRA RÁMA RÁM
ŠRÍ RÁMA RÁMA RÁMA BHARATÁGRADŽA RÁMA RÁM
ŠRÍ RÁMA RÁMA RÁMA RANADHÍRÁ RÁMA RÁM
ŠRÍ RÁMA RÁMA RÁMA ŠARANAM TAVA RÁMA RÁM

"Opakuji jméno Ráma" který je:
z rodu Raghuovců RAGHUVÍRA, starším bratrem Bharaty BHARATÁGRADŽA, statečným hrdinou RANADHÍRÁ
Odevzdávám se Rámovi ŠARANAM TAVA RÁMA

poselství -   


              akordy ke kytaře
         
  ŠRÍ RÁMA RÁMA RÁMA RAGHUVÍRA RÁMA RÁM
  
  ŠRÍ RÁMA RÁMA RÁMA BHARATÁGRADŽA RÁMA RÁM
  
  ŠRÍ RÁMA RÁMA RÁMA RANADHÍRÁ RÁMA RÁM
  
  ŠRÍ RÁMA RÁMA RÁMA ŠARANAM TAVA RÁMA RÁM
gajatri.net