Bhadžan k Rámovi

ŠRÍ RÁMA RÁMA RÁMA RAGHUVÍRA RÁMA RÁM
ŠRÍ RÁMA RÁMA RÁMA BHARATÁGRADŽA RÁMA RÁM
ŠRÍ RÁMA RÁMA RÁMA RANADHÍRÁ RÁMA RÁM
ŠRÍ RÁMA RÁMA RÁMA ŠARANAM TAVA RÁMA RÁM

"Opakuji jméno Ráma" který je:
z rodu Raghuovců RAGHUVÍRA, starším bratrem Bharaty BHARATÁGRADŽA, statečným hrdinou RANADHÍRÁ
Odevzdávám se Rámovi ŠARANAM TAVA RÁMA

Tento bhadžan znám z nahrávek z ašrámu Sáí Báby. video na youtube
akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[G]ŠRÍ RÁMA RÁMA RÁMA RAGHUVÍRA RÁMA RÁM
ŠRÍ
[C]RÁMA RÁMA RÁMA BHARA[G]TÁGRADŽA RÁMA RÁM
ŠRÍ RÁMA RÁMA RÁMA RANADHÍRÁ RÁMA RÁM
ŠRÍ
[C]RÁMA RÁMA RÁMA ŠARA[G]NAM TAVA RÁMA RÁM
gajatri.net