nápěv   nahrávka ze zpíváníModlitba a mantra ke Ganéšovi

ŠUKLÁMBARADHARAM VIŠNUM (DEVAM)
ŠAŠIVARNAM ČATURBHUDŽAM
PRASANNA VADANAM DHJÁJET
SARVA VIGHNOPAŠÁNTAJE

Tato modlitba popisuje Ganéšu jako ŠUKLAMBARADHARAM(oděný v bílém šatu), jako symbol duchovní čistoty. VIŠNUM míní všudypřítomnost. ŠAŠIVARNAM znamená barvu popela, vibhúti, to symbolizuje duchovní vyzařování. ČATHURBHUDŽAM (čtyřruký) je další pojmenování. Povětšinou drží Ganéša sekeru, kterou přetíná pouta ke světu a laso, kterým přimkne k božskému. Další jeho ruce mu slouží k žehnání oddanému a k ochranně oddaného před nebezpečím. Meditujme DHJAJET o Jeho PRASANNAVADANAM(zářivém vzhledu). Ganéša, SARVA Všech VIGHNO překážek PAŠÁNTAJE odstraňovatel.

poselství -   


              akordy ke kytaře
   recitovaná modlitba
  
  ŠUKLÁMBARADHARAM VIŠNUM (DEVAM)       
  
  ŠAŠIVARNAM ČATURBHUDŽAM
  
  PRASANNA VADANAM DHJÁJET
  
  SARVA VIGHNOPAŠÁNTAJE
gajatri.net