Bhadžan ke Krišnovi

SVAGATAM KRIŠNA ŠARANAGATAM KRIŠNA
SVAGATAM SUSVAGATAM ŠARANAGATAM KRIŠNA

SVAGATAM přivítání KRIŠNA Krišny ŠARANAGATAM plné odevzdání se SUSVAGATAM krásné, posvátné vítání

Poselství - Lidé odevzdávají svou důstojnost a postavení ostatním lidem pro bohatství, slávu, vlastnictví, moc, atd. Málokdy ale člověk dostane šanci odevzdat se Bohu jen pro Boha! Jak může člověk cítit potřebu to udělat, dokud touží po materiálních věcech? Jak dlouho může něco, co nemá reálný základ, přinášet uspokojení? Lidé chtějí stvořené, nikoli stvoření, věci z ruky, ale nikoli ruku! Může existovat věc, která nemá příčinu? Ne. Jedině Bůh nemá příčinu. Je čistá nevědomost odevzdávat osobnost kvůli způsobenému. Odevzdejte se raději příčině, zdroji, původu všeho. To je ryzí odevzdání, neboli šaranagatí.   Gíta váhiní, kap. 3 Sáí Bábá

Tento bhadžan znám z nahrávek z ášrámu Sáí Báby. V celém textu je ještě jeden řádek, který ve zpěvníku zatím nemáme:
MATHURAPURI KRIŠNA MADHUSÚDANA KRIŠNA

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře

[Emi]SVAGATAM KRIŠ[D]NA ŠARANAGATAM KRIŠ[Emi]NA
SVAGATAM SU
[D]SVAGATAM ŠARA[C]NAGA[D]TAM KRIŠ[Emi]NA
gajatri.net