nápěv    nahrávka ze zpíváníMantra k Bhaišadžjagurubuddhovi (Medicine Buddha)

TEJATA OM BEKANDZE BEKANDZE MAHÁ BEKANDZE
RADZA SAMUDGATE SO HA
OM MANI PADME HUM OM
OM MANI PADME HUM OM

Bhaišadžjagurubuddha je pojem, který v mahajánovém a vadžrajánovém buddhismu označuje jednoho z buddhů. Je též meditační aspekt. Jméno Bhaišadžjagurubuddha bývá překládáno jako „Buddha medicíny“, „Buddha hojitel“. Tato mantra je takzvanou Velkou Dharaní....viz nížeji(přejato z wikipedie).

poselství
Buddhistická učení popisují tři jedy mysli, které jsou základem všech nemocí a to nevědomost, hněv a připoutanost.
Odstraňme připoutanost k "ovoci" svých činů.
Když nebudeme připoutáni ke svému konání, potažmo sami k sobě, nebudeme mít přirozeně ani důvod se hněvat. Výsledkem bude zajisté odstranění nevědomosti.
Čím více můžeme potěšit Buddhu léčitele?

Tuto mantru znám z nahrávky z CD Medicin Buddha na které je text, který odpovídá Tibetské krátké verzi "Dharaní". Aneb komu jak je libo, v článku nížeji jest několik verzí.

(přejato z wikipedie)
Podle vadžrajánových nauk a sútry Buddhy Šákjamuniho, Buddha medicíny vládne východní čisté krajině „Lapis Lazuli“. Tato krajina je nepředstavitelně čistá, není tam známo slovo utrpení. Země je vytvořena z „Lapis Lazuli“ a cesty jsou vyznačeny zlatem. Paláce a pavilóny jsou vytvořeny ze sedmi cenných substancí, tato krajina je podobná čisté zemi Déwačhen. Krajina „Lapis Lazuli“ má dva hlavní bódhisattvy - Všepronikající vyzařování slunce a Všepronikající vyzařování měsíce. Když Buddha medicíny poprvé vkročil na cestu bódhisattvy složil dvanáct slibů, aby umožnil všem bytostem najít to, co hledají. Buddha medicíny neočišťuje jen od nemocí, ale i od základní nevědomosti, jejíž odstranění umožňuje prožít plné osvícení. Podle buddhistického učení jsou základem všech nemocí tři jedy mysli (nevědomost, hněv a připoutanost).
Buddha medicíny se vyobrazuje
s tmavě modrou barvou kamene Lapis lazuli. V pravé ruce drží v gestu nejvyšší štědrosti rostlinu Arura s plodem (myrobalan), levou ruku mívá v gestu meditace, která reprezentuje vyeliminování kořene nemocí a utrpení, přes realizaci dosažení absolutní pravdy a drží v ní žebrací misku s nektarem dlouhého života. Sedí v plné meditační pozici.
Původ
Podle mahajánového buddhismu byl Buddha medicíny před tím, než dosáhl probuzení, přes mnoho životů bódhisattva, který nejprve přijal buddhistické útočiště a po té přijal sliby bódhisattvy. Kráčel podle nauk dharmy tak, jak to činili buddhové před Gautama Buddhou. Díky svým slibům bódhisattvy manifestuje uzdravující sílu všech buddhů.
Sútra
Podle sútry Bhaišadžjagurubuddhy, která se jmenuje: Sútra zásluh základních slibů mistra uzdravování, tathagáty vyzařujícího lapis lazuli , když Bhaišadžjagurubuddha dosáhl stavu Buddhy, díky moci svých základních slibů, pohroužil se v "sámadhi rozprašující utrpení všech bytostí ". Když Buddha vkročil v toto sámadhi z čela se rozzářilo světlo a rozezněla se velká Dháraní:
Velká Dháraní
Existuje několik Dháraní Bhaišadžjagurubuddhy. Dlouhá verze v sanskrtu:
namo bhagavate bhaišadžjaguru vaidurjaprabharadžaja vathagataja arhate samjaksambuddhaja tadjatha: om bhaišadžje bhaišadžje bhaišadžja-samudgate svaha
Další verze:
om namo bhagavate bhaišadžjaguru vaidurjaprabharadžaja tathagataja arhate samjaksambuddhaja tadjatha: om bhaišadžje bhaišadžje mahábhaišadžje bhaišadžje rádža samudgate svaha
Tibetská verze dlouhé Dháraní:
om nah moe bah-ga-va-taj bje-saja-guru vje-dur-jah proba-radža-jah, tata-gata-jah, arh-ha-taj, sam-jak-sam buddha-jah taj-ja-tah om baj-kah-džaj baj-ka-džaj mah-hah baj-kah-džaj baj-ka-džaj rah-džah sah-mu-gah-taj, so-hah
Krátká verze Dháraní a (její esence mantra):
(tadjatha) om bhaišadžje bhaišadžje mahábhaišadžje bhaišadžje rádža samudgate svaha
Tibetská krátká verze Dháraní a (její esence mantra):
(tej-jah-tah) om, bek-ahn-zej bek-ahn-zej, mah-hah bek-ahn-zej, rod-zah sah-mu-gah-taj, so-hah!
Japonský buddhismus šingon, (podobný vadžrajáně):
Om huru huru candali matangi svaha (Skt.) On koro koro sendari matogi sowaka (Jp.)
Podle buddhistických nauk nás meditace na Bhaišadžjagurubuddhu, učení jeho sútry recitování jeho Dháraní a mantry osvobozuje od nemocí a základní nevědomosti a vede k dosažení stavu Buddhy.

akordy ke kytaře
kapo (0-3)

[D]TEJATA OM [A]BEKANDZE [G]BEKANDZE MAHÁ BEKANDZE
[Emi]RADZA SAMUD[A]GATE SO [D]HA
[D]OM MANI [A]PADME [Hmi]HUM [G A]OM
gajatri.net