nápěv     nahrávka ze zpívání"anglicko - česká"

THE ÁTMA IN ME IS THE SAME INSIDE YOU
JE STEJNÉ CO V NÁS DÁVÁ NÁM ŽÍT

anglický text znamená Átmá ve mne je stejné i v tobě(ve vás)
ÁTMA (sanskrt) znamená nejvnitřnější já, "Já", je beztvaré a je rovno BRAHMA, absolutnu, Bohu.

poselství -    Naše nejvnitřnější bytí, nejhlubší "Já", Átma, je beztvaré. Tedy mimo naši formu i mimo naše jméno. Toto čisté bytí je přítomné nejen v každém z nás, ale i v celém vesmíru. Otevřme se tomuto vnímání sebe sama tím, že začneme všechno kolem sebe vnímat jako čisté bytí. Každého člověka i každou rostlinku, zkrátka vše. Jsme a proto se nazýváme bytosti. Odložme obaly, kterými zabalujeme své čisté bytí a dívejme se na vše kolem jako na jediný, věčný projev absolutna.
Aneb:Buď tich a věz, že jsi Bůh.

Tato písnička je vlastní(2006). Zpíváme ji jako mantru.

                
                akordy ke kytaře
   (kapo1 nebo bez)              
  (D)  D+   D D1       D2      D    
  THE ÁTMA IN ME IS THE SAME INSIDE YOU
      D+   D D1       D2      D 
  THE ÁTMA IN ME IS THE SAME INSIDE YOU
      D+
  THE ÁTMA IN ME IS THE SAME INSIDE YOU
      D+                     D1  D
  THE ÁTMA IN ME IS THE SAME INSIDE YOU
     D+    D     D1  D2      D
  JE STEJNÉ CO V NÁS DÁVÁ NÁM ŽÍT
     D+    D     D1  D2      D
  JE STEJNÉ CO V NÁS DÁVÁ NÁM ŽÍT
     D+
  JE STEJNÉ CO V NÁS DÁVÁ NÁM ŽÍT
     D+                   D1  D
  JE STEJNÉ CO V NÁS DÁVÁ NÁM ŽÍT   
  
       D+            D1            D2
  
  
gajatri.net