Mantra ke Guruovi-duchovnímu učiteli

TVAMÉVA MÁTÁ ČA PITÁ TVAMÉVA
TVAMÉVA BANDHUŠ ČA SAKHÁ TVAMÉVA
TVAMÉVA VIDJÁ DRAVINAM TVAMÉVA
TVAMÉVA SARVAM MAMA DÉVA DÉVA

Ty jsi TVAMÉVA Matka MÁTÁ Ty jsi Otec PITÁ
Jsi nejbližší druh BANDHUŠ Ty jsi nejdražší přítel SAKHÁ
Ty jsi moudrost VIDJÁ Ty jsi naplnění(poklad,bohatství)DRAVINAM
Ty jsi vše SARVAM Ó můj Nejvyšší Pane MAMA DÉVA DÉVA

Poselství - Viďte Boha v každém člověku, uvědomujte si ho každý okamžik své existence a buďte ponořeni v ánandě (blaženosti) tohoto vědomí. Ponořeni do vztahu, zrozeného z hluboké oddanosti Bohu, odevzdejte svá přání a vůli jednat, odevzdejte názory, činnost a plody činnosti také, nabídněte Bohu vše od začátku do konce. Jinými slovy vykonávejte všechny činy v duchu uctívání a nepřipoutanosti. To Bůh hledá u všech oddaných. Je jasné, že takové naprosté odevzdání není jednoduché. Když ale vyvinete alespoň trochu námahy, Bůh sám vám dá odvahu následovat tuto cestu až do konce. Půjde s vámi a pomůže vám jako přítel a rádce, povede vás od zla a pokušení, bude vaše hůl a opora.     Gíta váhiní, kap. 1(Sáí Bábá)

Tato mantra je částí z textu GURU STOTRAM - textu, který opěvuje Gurua-duchovního učitele.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře

[D]TVAMÉVA MÁTÁ ČA PI[G]TÁ TVAMÉ[D]VA
TVAMÉVA BANDHUŠ ČA SAK[A]HÁ TVAMÉ
[D]VA
TVAMÉVA VIDJÁ DRAVI[G]NAM TVAMÉ[D]VA
TVAMÉVA SARVAM MAMA
[A]DÉVA DÉ[D]VA
gajatri.net