Sarva Dharma bhadžan

VAHE GURU VAHE GURU VAHE GURUDŽÍ BOLO
SATJA NAM SATJA NAM SATJA NAM DŽÍ BOLO
NITJA NITJA DŽAPIJÉ TÉRÉ NAM DŽÍ BOLO
SATJA NAM SATJA NAM SATJA NAM DŽÍ BOLO
RÁM RÁM RÁM RÁM RÁM RÁM DŽÍ BÓLO
KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA DŽÍ BOLO
ŠIVA ŠIVA ŠIVA ŠIVA ŠIVA NÁM DŽÍ BOLO
HARA HARA HARA HARA HARA HARA DŽÍ BOLO
SATJA NAM SATJA NAM SATJA NAM DŽÍ BOLO
GÓVINDA DŽEJ DŽEJ GÓPÁLA DŽEJ DŽEJ
RÁDHA RAMANA HARI GÓVINDA DŽEJ DŽEJ

NITJA NITJA DŽAPIJÉ TÉRÉ NAM stále opakujte Boží jména DŽÍ přípona vyjadřující respekt, úctu BOLO zpívat

Tento bhadžan znám z nahrávek z ašrámu Sáí Báby.
Video na You tube
akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[C]VAHE GURU [B]VAHE GURU [C]VAHE GURUDŽÍ BOLO
SATJA NAM SATJA NAM SATJA NAM DŽÍ BOLO
NITJA NITJA DŽAPIJÉ
[F]TÉRÉ NAM [C]DŽÍ BOLO
SATJA NAM SATJA NAM
[G]SATJA NAM [C]DŽÍ BOLO...
gajatri.net