nápěv   nahrávka ze zpíváníSarva Dharma bhadžan

VAHE GURU VAHE GURU VAHE GURUDŽÍ BÓLO
SATJA NAM SATJA NAM SATJA NAM DŽÍ BÓLO
NITJA NITJA DŽAPIJÉ TÉRÉ NAM DŽÍ BÓLO
SATJA NAM SATJA NAM SATJA NAM DŽÍ BÓLO
RÁM RÁM RÁM RÁM RÁM RÁM DŽÍ BÓLO
KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA DŽÍ BÓLO
SATJA NAM SATJA NAM SATJA NAM DŽÍ BÓLO
GÓVINDA DŽEJ DŽEJ GÓPÁLA DŽEJ DŽEJ RÁDHA RAMANA HARI GÓVINDA DŽEJ DŽEJ

poselství -   

Tento bhadžan jsem se naučil z nahrávek z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[] [] [] []
[] [] [] []
gajatri.net