VIBHÚTI MANTRA

PARAMAM PAVITRAM BÁBÁ VIBHÚTIM
PARAMAM VIČITRAM LÍLA VIBHÚTIM
PARAMÁRTHA ÍŠTÁRTHA MÓKŠA PRADHÁNAM
BÁBÁ VIBHÚTIM IDAMÁ ŠRAJÁMÍ

článek o vibhúti

"Přijímám útočiště u nejvýše posvěceného Bábova vibhúti,
zázračného vibhúti, které vede k osvobození,
svatému stavu, po jehož dosažení toužím, Bábova vibhúti, jehož síla nás ochraňuje."

PARAMAM nejvyšší(božské) PAVITRAM očišťující(svaté) BÁBÁ VIBHÚTIM Bábovo Vibhúti
PARAMAM nejvyšší(božské) VIČITRAM okouzlující(nádherné)LÍLA božská hra VIBHÚTIM vibhúti
PARAMÁRTHA nejvyšší pravda ÍŠTÁRTHA vytoužený cíl MÓKŠA vysvobození PRADHÁNAM nejvyšší bohatství
BÁBÁ VIBHÚTIM Bábovo Vibhúti IDAMÁ ŠRAJÁMÍ tohoto dosahuje

Poselství - "V prach si a v prach se obrátíš"
Tak zní známý výrok, k němuž přísluší jistě podotknout, že to co se v prach obrátí patří do kategorie "viděného" a "hmatatelného", nikoli do úrovně vnitřní skutečnosti. K poznání vnitřní skutečnosti je právě zapotřebí odpoutání se od zmíněných kategorií smysly vnímaného vesmíru. Posvátnost popela je dána především právě zmíněným faktem.
Oheň, který svou přirozeností stále stoupá vzhůru k nebeským výšinám, zanechává za sebou nepoužitelný popel. Vše co projde transformací skrze oheň skončí na popel.
Tak i na duchovní rovině když projdeme transformací skrze žár duchovního úsilí, zanecháme za sebou staré vnímání světa, které již na nás nemá vliv. Nechť je proto pro nás popel symbolem změny k lepšímu.
Zapalme proto "oheň v srdci". Přiložme polénka špatných vlastností a dodejme kyslík opravdovosti a upřímnosti tak, aby celá shořela a ztratila svou sílu.
OM NAMAH ŠIVÁJA

Vibhúti mantru znám z ášrámu Sáí Báby. Tato mantra se odříkává především během nabízení vibhúti při bhadžanech.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře

[A]PARAMAM PAVITRAM [D]BÁBÁ VI[A]BHÚTIM
[A]PARAMAM VIČITRAM [D]LÍLA VI[A]BHÚTIM
[A]PARAMÁRTHA ÍŠTÁRTHA
[Fismi]MÓKŠA PRADHÁNAM
[E]BÁBÁ VI[D]BHÚTIM IDAMÁ ŠRA
[A]JÁMÍ
gajatri.net