nápěv    nahrávka ze zpíváníčeská

ZEMĚ

Na této zemi jsi narozený
Na této zemi máš své kořeny
Na této zemi zrozen jsi z ženy
Na této zemi buď spokojený


Naše písnička z podzimu roku 2014, zatím není ještě hotová.

gajatri.net