nápěv nahrávka ze zpívání"česká"

ŽIVOTEM SI PLUJ V RADOSTI I V PLÁČI LÁSKU OCHRAŇUJ TO JEDINÉ TI STAČÍ
ABYS ŠŤASTNÝM BYL
ŽIVOTEM SI PLUJ PŘI ŠTĚSTÍ I V NOUZI PEVNÝM V SOBĚ BUĎ AŤ NIC TĚ NEPOBOUZÍ
TO ABYS ŠŤASTNÝM BYL
ODKUD JDEŠ KDO JSI A KAM KRÁČÍŠ NA CESTĚ SVÉ
NEŽ K BOHU SE VRÁTÍŠ TAK POZNEJ ŽE TVÉ ŽITÍ JE BŮH
ŽIVOTEM SI PLUJ NA MOŘI LIDSKÝCH PŘÁNÍ A VŽDY SI PAMATUJ ŽE VŠE JE JENOM ZDÁNÍ
A TY JSI PÁNEM SVÝM
ŽIVOTEM SI PLUJ JAKO VODA V ŘÍČCE POZNEJ ŽIVOT SVŮJ A NEDOVOL JIŽ VÍCE
NEBÝT PÁNEM SVÝM

poselství -   

Naše písnička z roku 2005 napsaná pro našeho Honzíka, když se narodil.

akordy ke kytaře
kapo (1)

[D]ŽIVOTEM SI PLUJ V RADOSTI I V [A]PLÁČI
[Emi]LÁSKU OCHRAŇUJ TO JEDINÉ TI [G]STAČÍ ABYS ŠŤASTNÝM [D]BYL
ref: [D]ODKUD JDEŠ KDO JSI A KAM [G]KRÁ[D]ČÍŠ
[D]NA CESTĚ [G]SV[D]É NEŽ K BOHU SE [Emi]VRÁTÍŠ
TAK POZNEJ ŽE
[G]TVÉ ŽITÍ JE [D]BŮH
gajatri.net