nápěv    nahrávka ze zpíváníčeská

Z KRÁLOVSTVÍ SVĚTLA TICHA VĚČNÉHO PŘIŠLA K NÁM LÁSKA MATKA LASANA
BOHU ŽIVOT CHCI DÁT SVĚTLEM ŽÍT MILOVAT
A S LÁSKOU ZPÍVAT JMÉNO LASANA


Jedna z českých písní z ášrámu Matky Lasany.
gajatri.net