Naše vlastní píseň

I AM THE SPIRIT

nápěv   nahrávka ze zpíváníčeská píseň k Matce Lasaně

ZPÍVÁM HALELUJA ZPÍVÁM HOSANA
LÁSKA BOŽÍ LÁSKA MATKA LASANA
HALELUJA HOSANA HALELUJA LASANA HALELUJA HOSANA HALELUJA LASANA
VOLÁM HALELUJA VOLÁM HOSANA
LÁSKA BOŽÍ LÁSKA MATKA LASANA
HALELUJA HOSANA HALELUJA LASANA HALELUJA HOSANA HALELUJA LASANA
TĚŠÍM SE HALELUJA TĚŠÍM SE HOSANA
LÁSKA BOŽÍ LÁSKA MATKA LASANA
HALELUJA HOSANA HALELUJA LASANA HALELUJA HOSANA HALELUJA LASANA
ŠEPTÁM HALELUJA ŠEPTÁM HOSANA
LÁSKA BOŽÍ LÁSKA MATKA LASANA
HALELUJA HOSANA HALELUJA LASANA HALELUJA HOSANA HALELUJA LASANA

HALLELUJA - chvalte Boha, oslavujte Boha, vzývejte Boha
Halleluja je spojení dvou slov LE-HALEL a JAH
JAH je zkatka JAHVE, které míní v hebrejštině Boha(Pána, Hospodina) a je považováno za jedno z jeho jmen. Také se píše ve zkratce JHWH.
HALLELU či HALLE LU potom podle různých překladů bývá spojováno s výše zmíněnými slovesy a to v budoucím čase. ALLELUIA je potom latinská podoba z níž přešla česká ALELUJA.
HOSANA slovo pochází z hebrejského slova "Hoši’a na" „prosím, zachraň“., ale jeho význam je převážně brán jako výzva a oslava Boha.
Matka Lasana je Boží Matka, která žije v České Republice a je možno ji navštívit při společných setkáních (viz odkaz).

poselství -   

Tato písnička vznikla(2002) dle textu, který jsem dostal od jedné oddané Matce Lasaně.

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[] [] [] []
[] [] [] []
gajatri.net

                
                akordy ke kytaře
  E      A      E        H7   E       
  ZPÍVÁM HALELUJA ZPÍVÁM HOSANA
  E     A      E        H7   E 
  LÁSKA BOŽÍ LÁSKA MATKA LASANA
  refren
  E        A    E          H7   E 
  HALELUJA HOSANA HALELUJA LASANA
  E        A    E          H7   E 
  HALELUJA HOSANA HALELUJA LASANA  
gajatri.net