ŠRÍ ŠIVA AŠTOTTARAŠATA-NÁMÁVALI  (108 jmen Pána Šivy)

1. OM ŠIVÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Šivu "příznivého"
2. OM MAHEŠVARÁJA NAMAHA - uctivě zdravím "Velkého Boha" Šivu
3. OM ŠAMBHAVE NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je dárcem štěstí
4. OM PINÁKINE NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo vede na cestě Dharmy
5. OM ŠAŠIŠEKHARÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo nosí srpek měsíce ve svých vlasech
6. OM VÁMADEVÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je příznivý ve všech směrech
7. OM VIRÚPÁKŠÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je bez poskvrny
8. OM KAPARDINE NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo má hustě zacuchané vlasy
9. OM NÍLALOHITÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je nádherný jako slunce při rozbřesku
10. OM ŠANKARÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je zdrojem všeho dobrého
11. OM ŠÚLAPÁNAJE NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo nosí oštěp trojzubec
12. OM KHATVÁNGINE NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo nosí kyj
13. OM VIŠNUVALLABHÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je drahý Višnuovi
14. OM ŠIPIVIŠTÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, jehož forma září paprsky světla
15. OM AMBIKÁNÁTHÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Pána Ambiky(Párvatí)
16. OM ŠRÍKANTHÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, jehož krk je modrý
17. OM BHAKTAVATSALÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo miluje své oddané jako "kráva miluje své právě narozená telátka"
18. OM BHAVÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je Život sám
19. OM SARVÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je vším
20. OM TRILOKEŠÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je Pánem všech třech světů
21. OM ŠITIKANTHÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo má modré hrdlo
22. OM ŠIVÁ PRIJÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je milí k Párvatí
23. OM UGRÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo vzbuzuje úctu svou velikostí
24. OM KAPÁLINE NAMAHA - uctivě zdravím Toho, jehož žebrací miska je z lidské lebky
25. OM KÁMÁRAJE NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo se zbavil všech tužeb
26. OM ANDHAKÁSURA SUDANÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo zničil démona Andhaku
27. OM GANGÁDHARÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo drží Gangu ve svých vlasech
28. OM LALÁTÁKŠÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, jehož hrou je tvoření
29. OM KÁLAKÁLÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je smrt smrti(čas času)
30. OM KRIPÁNIDHAJE NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je pokladnicí soucitu
31. OM BHÍMÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, jehož síla je hrůzu nahánějící
32. OM PARAŠUHASTÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo v rukách ovládá sekeru
33. OM MRIGAPÁNAJE NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo pečuje o duši v pustině
34. OM DŽATÁDHARÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo nosí husté zacuchané vlasy
35. OM KAILÁŠAVÁSINE NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo pobývá na hoře Kailás
36. OM KAVAČINE NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je obklopen zbraněmi
37. OM KATHORÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo způsobuje všechen růst
38. OM TRIPURÁNTAKÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo zničil tři démonská města (Tripuri)
39. OM VRIŠHÁNKÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, jehož symbolem je býk Nandin
40. OM VRIŠHABHÁRÚDHÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo ovládá Nandina
41. OM BHASMODDHÚLITA VIGRAHÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo jest pokryt svatým popelem
42. OM SÁMAPRIJÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo se těší veršům ze Sámavédy
43. OM SVARAMAJÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo tvoří skrze zvuk
44. OM TRAJÍMÚRTÁJE NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je uctíván ve třech formách
45. OM ANÍŠVARÁJA NAMAHA - uctivě zdravím nesporného Boha
46. OM SARVADŽŇÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo zná vše
47. OM PARAMÁTMANE NAMAHA - uctivě zdravím Nejvyššího ducha
48. OM SOMASÚRJÁGNILOČANÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, komu září v očích Sóma (měsíc), Súrja (slunce) a Agni(oheň)
49. OM HAVIŠHE NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo příjímá obětinu z ghí (přepuštěné máslo)
50. OM JADŽNAMAJÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je strůjcem všech posvátných rituálů
51. OM SOMÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo dává Sómu - Božský nektar
52. OM PANČAVAKTRÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Pána pěti činností
53. OM SADÁŠIVÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Věčného Šivu
54. OM VIŠVEŠVARÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Všeprostupujícího vládce vesmíru
55. OM VÍRABHADRÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Největšího z hrdinů
56. OM GANANÁTHÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Pána Ganů - Šivových služebníků
57. OM PRADŽÁPATAJE NAMAHA - uctivě zdravím Stvořitele všech živých bytostí
58. OM HIRANJARETASE NAMAHA - uctivě zdravím Toho, se zlatě vyzařujícím duchem
59. OM DURDHARŠHÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je nepřemožitelný
60. OM GIRÍŠÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Pána hory Kailás
61. OM GIRIŠÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Pána Himálájí
62. OM ANAGHÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo inspiruje nebojácnost
63. OM BHUDŽANGABHÚŠHANÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je ozdoben zlatými hady
64. OM BHARGÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Nejzářivějšího z Rišijů
65. OM GIRIDHANVANE NAMAHA - uctivě zdravím Toho, jehož zbraní je hora
66. OM GIRIPRIJÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo se těší horami
67. OM KRITTIVÁSASE NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo se obléká kůží
68. OM PURÁRÁTAJE NAMAHA - uctivě zdravím Toho, jehož domov je divočina
69. OM BHAGAVATE NAMAHA - uctivě zdravím Vznešeného
70. OM PRAMATHÁDHIPÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, komu slouží duchové
71. OM MRITJUNDŽAJÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je vítězem nad smrtí
72. OM SÚKŠMATANAVE NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je nejjemější z nejjemějších
73. OM DŽAGADVJÁPINE NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo naplňuje celý vesmír
74. OM DŽAGADHGURUVE NAMAHA - uctivě zdravím učitele celého vesmíru
75. OM VJOMAKEŠÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, jehož vlasy jsou jako nebe
76. OM MAHÁSENADŽANAKÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je otcem Maháseny (Skandy)
77. OM ČÁRUVIKRAMÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je průvodcem putujících poutníků
78. OM RUDRÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Rudru - "divokého"
79. OM BHÚTAPATAJE NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je zdrojem živých bytostí i duchů
80. OM STHÁNAVE NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je pevný a neměnný
81. OM AHAJEBUDHNJÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo spočívá ve spící kundalini(energie procházející páteří)
82. OM DIGAMBARÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, jehož šaty jsou vesmír
83. OM AŠTAMÚRTAJE NAMAHA - uctivě zdravím Toho kdo má osm forem
84. OM ANEKÁTMANE NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je jádrem duše
85. OM SÁTVIKÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo má neomezenou sílu
86. OM ŠUDDHA VIGRAHÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je bez pochybností a neshod
87. OM ŠÁŠVATÁJA NAMAHA - uctivě zdravím nekonečného a věčného Šivu
88. OM KHANDAPARAŠAVE NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo protnul zoufalství mysli
89. OM ADŽŇÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je příčinou všeho
90. OM PÁŠAVIMOČAKÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo rozpustí všechny pouta
91. OM MRIDÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo vykazuje samé milosrdenství
92. OM PAŠUPATAJE NAMAHA - uctivě zdravím Pána všech bytostí
93. OM DEVÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Boha Bohů
94. OM MAHÁDEVÁJA NAMAHA - uctivě zdravím největšího z Bohů
95. OM AVJAJÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je neměnný
96. OM HARAJE NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo zničí všechna pouta
97. OM PAŠUDANTABHIDE NAMAHA) - uctivě zdravím Toho, kdo potrestal Pušanu
98. OM AVJAGRÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je trvalý a neoblomný
99. OM DAKŠÁDHVARAHARÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo potrestal Dakšu
100. OM HARAJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je rozpustitelem
101. OM BHAGANETRABHIDE NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo potrestal Bhagu a dal mu jasné vidění
102. OM AVJAKTÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je jemný a neviditelný
103. OM SAHASRÁKŠÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo má tisíce forem
104. OM SAHASRAPADE NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je všudypřítomný
105. OM APAVARGAPRADÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo dává a bere všechny věci
106. OM ANANTÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je nekonečný
107. OM TÁRAKÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Toho, kdo je osvoboditel lidstva
108. OM PARAMEŠVARÁJA NAMAHA - uctivě zdravím Velkého Boha

iti šríšivášTottarašata námávaliH
(tak končí chvalozpěv Šrí Šiva Aštottarašata-Námávali)

Kdokoli zpívá těchto 108 příznivých jmen Pána Šivy, bude Jím požehnán. Tato Šiva Stotra je schopná odstranit všechny hříchy. Potěšte Pána všech bytostí naučením a čtením této stotry bez myšlenek s čistou myslí.

gajatri.net