HARA ("odnašeč") - představuje smrt , proces rozkladu a ztělesnění spánku , který odnáší všechnu bolest .

BHAIRAVA ("strašlivý") - je zpodobňován s pěti obličeji , oděný do tygří kůže , má husté pletence vlasů , jeho jízdním zvířetem je pes nebo vlk , ozbrojen bývá mečem , smyčkou , kopím , trojzubcem a sekyrou , na krku má náhrdelník z lidských lebek a kolem těla se mu svíjí hadi , bývá strážcem dveří v šivaistických chrámech .

Na tomto článku se ještě pracuje