AMBIKA
BHAIRAVÍ "strašlivá" - jedna z podob Durgy. Ztělesňuje "božský hněv" zaměřený proti negativním silám, které brzdí duchovní růst člověka. Také reprezentuje moc řeči a sílu slova v jeho prapůvodní, nevyslovené podobě, která má povahu vnitřního žáru (tédžas), ohně duchovního usilování (tapas). Bývá zpodobňována s věncem useknutých hlav, v rukách drží knihu z palmových listů, růženec, a mudrami slibuje ochranu a splnění všech přání.
BHUVANÉŠVARÍ "Paní světa" - Jedna z podob Božské Matky, jako vládkyně stvoření a ztělesnění vesmírného prostoru. Je ochranným božstvem v indickém státě Orissa.
ČAMUNDA - Jedna ze strašlivých podob Bohyně Durgy, která povstala z jejího zamračeného čela, aby zahubila démony Čandu a Mundu .
ČANDÍ, ČANDIKA "lítá" - Děsivé vtělení Bohyně Durgy, která tak zničila démona Mahišu
MAHIŠÁSURAMARDINÍ - Durga jako přemožitelka démona Mahíši.

tento článek ještě není úplný


gajatri.net