svátek světel - Divalí DIVALÍ(v roce 2017 bude Divalí 19.10.)

Tento svátek se shoduje i s našimi českými dušičkami. Hlavní duchovní význam obou svátků je v zažehnutí duchovního světla uvnitř nás. Tak jak slunečního světla ubývá, mělo by přibývat více světla uvnitř nás.
V den svátku se zapalují svíce a lampy(dipa) u dveří a oken domů, proto aby Lakšmí, symbolizující štěstí a hojnost, tedy bohatství země a její úrody, věděla kde má svůj domov.

Stejně tak se zapalují svíce v očekávání návratu Rámy z vyhnanství ze slavného příběhu RÁMÁJANY.
V Indii se slaví Divalí v noci o novoluní. Celý svátek je ale pětidenní a začíná dva dny předem.

První den svátku se jmenuje Dhanvantari
a vykonávají se obřady k bohyni Lakšmí, která je právě hlavní představitelkou celého svátku, ale nejen ona.

Druhý den se nazývá Čhóti divali
a tam se připomíná Krišnovo vítězství nad démonským králem Narakou, ale také Rámův příchod z vyhnanství či Hanumánovy narozeniny.

Třetí den je samotné Divalí, rovněž se říká Dipavalí,
což znaméná obřad světel (Dipa je lampa a vali je zdobení). Také se tento den nazývá Lakšmí púdža, čili obřad Lakšmí.

Čtvrtý den se jmenuje Padva nebo také Góvardhana púdža,
kdy se uctívá hora Góvardhana, která je spjatá s Krišnou, který tuto horu vyzdvihl a držel ji nad Gókulem, aby ochránil vesničku i se všemi obyvateli před hněvem Boha Indry, který seslal hromy a blesky a zaplavil celý kraj. Teprve až zjistil, že Krišna je silnějším protivníkem, poklonil se mu a uznal jeho velikost. Do té doby byli stále v Indii velmi zbožňováni bohové védského panteonu včele s Indrou. Krišna přinesl do uctívání nový pojem a to Bhakti-oddanost. Oddanost, která je silnější a Bohu milejší než rituální uctívání, které mohli provádět jen kněží.

Pátý den a den poslední se jmenuje Bhai Dadž,
a je to den ve znamení přátelství. Navštěvují se rodiny, bratři a sestry.

A proč je tedy Lakšmí hlavní hrdinkou Divalí. Lakšmí symbolizuje hojnost, prosperitu, štěstí a bohatství. I stalo se jednou, že jeden mocný vladař zatoužil vlastnit samotnou Lakšmí a uvěznil ji. I od té doby všeho bylo málo a nic se nedařilo. I bohové vymysleli plán jak osvobodit Lakšmí a s pomocí Višnua se jim to povedlo a znovu zavládlo štěstí v celém světě. O Divalí se zapalují navečer lampičky v oknech a ve dveřích domů, aby štěstí, bohyně Lakšmí, neopustila domov a přinášela hojnost a radost. Část indického obyvatelstva pochází původem ze severních krajin dnešního Kazchstánu a Ruska a v tehdejších dobách to byl právě čas, kdy bylo sklizeno a vše připraveno na zimní období. I zde je patrna pointa oslav hojnosti.

Z promluvy od Sáí Báby
"Dívalí musí být slaveno jako den, kdy se musíte zbavit všech zlých vlastností, symbolizovaných démonem Narakasurou. Vnitřní význam oslavy by měl být správně pochopen. Je zapálena spousta lamp plamenem z jedné lampy. Ta jedna lampa symbolizuje nejvyššího zářícího Boha. Ostatní symbolizují světlo v každém z nás. Pravda védského rčení "jeden se rozhodl být mnoha" je ilustrovaná příkladem rozsvícením mnoha lamp plamenem z jedné. Slavnost dívalí proto přináší hlubokou duchovní pravdu. Lampa ukazuje také na další významnou skutečnost. Ať dáte lampu kamkoli, plamen směřuje vždy nahoru, nikdy dolu. Podobně nás i plamen džňány (duchovní moudrosti) vede do vznešeného stavu po stezce spravedlnosti."

gajatri.net