LAKŠMÍ ŠIVA A BILVA

Lakšmí nabízela každý večer tisíc okvětních lístků lotosu k idolu Šivy. Tak činila po mnoho roků. Jednoho dne napočítala, že jí dva lístky chybí. Bylo ale již příliš pozdě utrhnout zbylé dva, protože s blížícím se soumrakem se všechny lotosové květy zavřely. Lakšmí byla nešťastná a považovala za velmi nepříznivé, kdyby nabídla Šivovi o dva lístky méně. Náhle si vzpoměla, že Višnu jednou popsal její ňadra jako dva kvetoucí lotosy. Rozhodla se nabídnout je jako dva chybějící plátky lotosu. Nabídla jedno své ňadro a umístila jej na oltář s ostatními květinami. Ještě než stačila pokračovat, přistoupil k ní Šiva, a pohnut její hlubokou oddaností, požádal ji zastavit v jejím konání. Požehnal ji a navrátil ji její podobu. Z jejího ňadra, vytvořil posvátné ovoce Bilva (Aegle marmelos) a poslal je na Zemi s požehnáním, že bude kvést blízko jeho chrámů, jako symbol hluboké oddanosti Lakšmí.gajatri.net