Sítá a Ráma

Sítá, vtělení bohyně Lakšmí, je manželkou Rámy. Nazývá se Džanakí podle svého otce krále Džanaky, Mithilí, podle města ve kterém žila, Vaidehí, podle schopnosti překročit tělesné vědomí. Jméno Sítá dostala od krále Džanaky, který ji nalezl jako malé děťátko v jarní brázdě. Sítá je básnický termín pro brázdu v půdě, která je symbolem dobrodiní Matky Země, dárkyně života. Sama Matka Země Sítu zrodila a rovněž jí život vzala zpět, když ji usadila na svůj trůn a pojmula ji do svých útrob. Sítá je tak známa také jako Bhúdeví, bohyně Země. Ve védském období byla známa bohyně úrodnosti, která se rovněž jmenovala Sítá a je možné, že právě podle této bohyně dostala Sítá své jméno..

Ráma, vtělení Boha Višnua, je synem krále Dašarathy a královny Kaušalji. Je nazýván Šrí Ráma, Rámačandra, Átmá Ráma. Pán Ráma je symbolem Dharmy a Pravdy. Je popisován jako krásný, Sundara Ráma, neboť Ráma je synonymem pro Átmá, božské v každém jednotlivci. Ráma se jako princ a král stal věhlasným svým ušlechtilým jednáním. Vždy se držel Pravdy a Dharmy.

Epos Rámájana vypráví o životě Rámy, Síty, Hanumána a dalších hrdinů tohoto slavného příběhu.
gajatri.net