NEJČASTĚJŠÍ JMÉNA A PŘÍZVISKA ŠIVY A PÁRVATÍ

* ABHAJANKARA - "dárce odvahy"
* AKHILANDÉŠVARÍ - "Matka všech vesmírů"
* AMBÁ , AMBIKA - "Božská Matka"
* ANNAPÚRNA - "Bohyně potravy"
* ARDHANARÍŠVARA - "Pán napůl žena" - napůl Šiva napůl Durga
* ARUNÁČALA - "hora manifestovaná Šivou"
* BHAVA , BHAVÁJA - "život , Pán života"
* BHAVA BHAJA BANDŽANA , BHAVA BHAJA HARA - "odstranitel a ničitel strachů pozemské existence"
* BHAVANÁŠA - "ničitel strachu"
* BHAIRAVA - "děsivý"
* BHALANÉTRA - "kdo má třetí oko na čele"
* BHAVÁNÍ - "Božská Matka - Paní života"
* BÓLE NÁTH , BÓLA NÁTH - "Pán tance"
* ČANDRAŠÉKHARÁJA - "držitel měsíce"
* ČIDAMBARÉŠA - "Pán Čidambary" (místo , kde Šiva tančí kosmický tanec)
* DÉVÍ MÁ - "Božská Matka"
* DURGÁ - "těžko přístupná" - jméno Párvatí
* DŽAGATa DŽANANÍ - "Matka světa , Matka všech bytostí"
* DŽAGADÓDHÁRINÍ - "držitelka světa"
* DŽAGADAMBÁ , DŽAGANMÁTA - "Matka světa"
* GANGÁDHÁRA , GANGA DŽATÁDHARA - "ten , kdo drží Gangu"
* GAURÍ - "zlatožlutá , zářící , bělostná"
* GAURÍ MAHÉŠA - "Pán Gaurí"
* GAURÍ MANÓHARA - "ten , kdo těší Gaurí"
* GIRIDŽA - "zrozena z hor" - Párvatí
* GIRIDŽA ŠANKARA - "Pán Giridži"
* HARA - "ničitel"
* JOGÉŠVARA , JOGÍŠVARA - "Pán jogínů , velký jogín"
* KAILÁSA VÁSA - "obyvatel hory Kailas"
* KÁLATITÁJA - "mimo čas"
* KÁLÍ - "černá" - ničitelka ega
* LINGARÁDŽA - "Pán lingamu"
* MAHÁDÉVA - "Veliký Bůh"
* MAHÁKÁLA , MAHÁKÁLÉŠVARA - "Pán času"
* MAHÉŠA , MAHÉŠVARA - "Velký Pán"
* MÁ , MÁTÁ , MAJÍ - "Matka"
* MRITJUMDŽAJA - "ten , kdo přemohl smrt"
* NÁGA BHARANA, NÁGA BHÚŠANA - "s hady kolem krku"
* NANDI VÁHANA - "ten , kdo jezdí na Nandinovi(Šivův býk)"
* NATARÁDŽA - "Král tance"
* NÍLKANTA , NÍLAKANTA - "s modrým hrdlem"
* OMKÁRA , OMKÁREŠVARA - "zvuk OM , Pán zvuku OM"
* PARAMÉŠVARA - "Nejvyšší Pán"
* PÁRVATÍ - "horská"
* PAŠUPATI - "Pán živoucích bytostí"
* RUDRA - "křikloun"
* SADÁŠIVA - "věčný Šiva"
* SARVÉŠVARA - "Pán všeho"
* ŠAILAGIRÍŠVARA - "Pán hory Kailás"
* ŠAKTÍ - "božská energie , Matka vesmíru"
* ŠAMBO - "ten , kdo propůjčuje dobro"
* ŠANKARA - "dárce dobra"
* ŠAŠANKA ŠÉKHARA , ŠAŠÍŠÉKHARA - kdo nosí měsíc
* ŠIVA - "dobro , šťastný , příznivý"
* TRAJAMBAKA - "tříoký"
* TRILÓČANA - "tříoký"
* TRIPURÁRI - "Šiva jako ničitel démonských tří měst(tri Puri)"
* UMÁ - jméno Párvatí , které dostala , když jako malá holčička udivující svou přísnou askezí , vzbuzovala zděšení U - MÁ .
* VINÁŠINÍ - "Božská Matka jako ničivá síla"
* VIŠVÉŠVARA - "Pán vesmíru"

gajatri.net