SKANDA

Šiva a Párvatí jsou rodiči Skandy a Ganéši a patří do Trimúrti, hlavní trojice mytologických postav v hindském panteonu Brahma-Višnu-Šiva.
V této božské trojici zastupují Durgá a Šiva proces ničení, rozkladu a znovuobnovení. I jejich synové nesou pečeť tohoto aspektu. Neb Skanda je Bohem války a ochranitel zbožných.

Je celá řada jmen pro tohoto Boha, o kterém se můžeme dozvědět ty nejrozporuplnější mýty. Ty se shodují v tom, že je Skanda synem Šivy a Párvatí a že přemohl démona Táraku. Skanda je oblíben především na jihu Indie, kde se častěji nazývá Muruga nebo Murugan. Další z mnoha jmen jsou Kartikéja(syn Krttik-plejád), Kumára(mladík,krásný) a také Subramaňja.

O jeho zrodu vyprávějí různé legendy. V některých se dostalo Šivovo vroucí sperma do Gangy, aby se tam ochladilo. Z oplodněné vody byl vyvrhnut do lesa Šaravana(někdy se uvádí do jezera Šaravana), (odtud další skandovo jméno Šaravana) překrásný chlapec. Šest plejád, které se tam koupaly v podobě nymf, se přely o poctu, která bude smět dítě živit. Nato Skanda obdržel šest hlav, a tak mohl každou hlavu položit na prso jedné z nich. Těmto plejádám (kárttiká) vděčí Skanda za svoje druhé jméno Kárttikéja. Je popisován jako zářící nádherný hoch s neobvyklou silou, šesti hlavami a někdy s dvanácti rukama. Nosí kopí a někdy také šíp a luk, provaz, kolo, štít, pluh, meč a mušlový roh. Jeho vozidlem je páv.


gajatri.net