DESET AVATÁRŮ VIŠNUA
Podle hindské mytologie se Višnu v dobách potřebných vtěluje na zemi v různých podobách, aby ochránil Pravdu a nastolil dharmu. Krišna v Bhagavadgítě to prohlásil takto:"Ač nezrozen jsem, nepomíjející, Pán všech tvorů a vládnu přírodou, jež mojí jest, přec zrozuji se vlastní mocí (májou) svou. Vždy upadá-li v světě spravedlnost (dharma) a nesprávnost (adharma) se vzmáhá, Tu přicházím já sám, ó, Bhárato; Pro spásu ctnostných a zkázu ničemných přicházím na svět v každém věku, abych zde upevnil řád."
Z Krišnovým vysvětlením bychom za Višnuova vtělení mohli počítat jistě mnohé duchovní bytosti. Také zde Krišna popisuje povahu avatára , který zastupuje úplné božství. Když se ale budeme držet tradice, tak ta nám předkládá deset hlavních inkarnací Boha Višnua. Prvních šest pochází z dávných legend .

  1. Matsja (ryba) - Višnu zde vzal na sebe podobu ryby, aby zachránil obyvatele světa včele s Manuem od potopy světa.
  2. Kurma (želva) - V podobě želvy se Višnu vtělil, aby popdepřel horu Mandaru, která byla použita ke stloukání mléčného oceánu.
  3. Varaha (kanec) - V této podobě kance vyzdvihl Višnu ze dna moře zemi, která tam byla zatlačena démonem.
  4. Narasimha (napůl člověk a lev) - Višnu se zde zjevil z palácového sloupu v děsivé formě napůl člověka a napůl lva, aby zahubil démonského krále, který získal schopnost nezranitelnosti od žádného člověka, zvířete ani Boha. Zároveň zde ochraňuje zbožného Prahládu, syna onoho krále, který se uchýlil k Višnuovi a neustále opakoval jeho jméno.
  5. Vamana (trpaslík) - V dalším proslulém příběhu přemůže Višnu lstí císaře Baliho, když jako trpaslík po něm požádá tři kroky půdy. Vamana se potom zvětšil natolik, že překročil všechny tři světy a navrátil tak vesmír pod svou ochranu.
  6. Parašuráma (Ráma se sekyrou) - Zde jako velký válečník, přemáhá Višnu démonské vládce, kteří napadali svět.
  7. Ráma - Jako Ráma přišel Višnu zabít démona Rávanu, o čemž vypráví příběh Rámajány.
  8. Krišna - Jako Krišna zničil Višnu dalšího démona, krále Kansu. Rovněž však přináší učení Bhagavadgíty.
  9. Buddha - Jako Buddha přišel Višnu znovu povznést učení, které bylo zapomenuto.
  10. Kalkí - Vtělení Višnua, mocného vládce na bílém koni má přijít na konci věku Kalijugy aby odstranil veškeré zlo.


gajatri.net