MAHÁVÁKJA

Čtyři Mahávákji jsou hlavní prohlášení véd, zdůrazňující jednotu individuální a Nejvyšší duše. Vyzývají individuální duši, aby si tuto pravdu uvědomila.

1. PRADŽŇÁNAM BRAHMA   Poznání je Bůh(zastupuje Rigvédu)
2. AJAM ÁTMA BRAHMA   Ono Átmá je Bůh(zastupuje Atharvavédu)
3. TAT TVAM ASI   To jsi ty(zastupuje Sámavédu)
4. AHAM BRAHMA ASMI   Já jsem Bůh(zastupuje Jadžurvédu)

Slovo PRADŽŇÁNAM znamená věčné, nekonečné vědění, poznání.
První Mahávákja tedy prohlašuje, že Poznání je samo o sobě Brahmou, tedy Bohem. Átmá se zde ztotožňuje s Boží moudrostí, protože tato moudrost je narozena z Átmá. Není to něco, co bychom získali mimo své vlastní Já.

Druhá Mahávákja, AJAM ÁTMÁ BRAHMA znamená, "Ono Átmá je Bůh".

Třetí Mahávákja, TAT TVAM ASI znamená, "To jsi Ty". Učí, že zde není rozdílu, že Dživátmá(jedinec) a Paramátmá(celek) jsou jedno. Tat je to. Tvam je toto. Dohromady se stanou "ASI", stanou se jednotou. Termín TAT, čili To, se užívá jako popis Boha, který není ani on ani ona, který jen je. Potom tedy Tat-Bůh jsi ty.

Čtvrtá Mahávákja, AHAM BRAHMA ASMI znamená, "Já jsem Bůh".

Všechny čtyři Mahávákji: Tat tvam asi, Pradžnánam brahma, Ajam átmá brahma a Aham brahmásmi nás vedou ke stejné pravdě, tedy že jsme vskutku Bůh.

Vždy se pevně zakotvěte v pravdě Tat tvam asi (To jsi ty). Je chybné si myslet, že tvar, který si uvědomujete, je podoba božství, nebot vy a Bůh nejste oddělení. V tomto těle je obsaženo brahma. Brahma a aham jsou jedno a totéž. Provádějte sádhanu(duchovní cvičení), abyste si uvědomili jejich jednotu. To je „cesta k Bohu“.   Sáí Bábá

lotos1.gif, 20kB
gajatri.net