VIBHÚTI - Posvátný popel

vibhuti2.jpg, 30 kB

Vibhúti je termín ze sanskrtu, který se používá pro posvátný popel. Samotné slovo jé vícevýznamové a tak se dočteme, že znamená také nadpozemské, projevující se, všeprostupující, zářivé, hojnost či sláva. Pro slovo popel je tu termín bhasma. V bhadžanech o Šivovi uslyšíme Bhasmabhúšitanga:"oděn popelem". Šiva je vyobrazován s tělem pokrytým popelem, čímž vyjadřuje nejen svou vlastnost ničitele, ale učí nás že...

tripundra

...vibhúti jako posvátný popel užívaný hinduisty připomíná konečnost a nestálost všech věcí v tomto světě. Nemůže se dále měnit. Učí nás naší vlastní nesmrtelnosti a připomíná nám, abychom se zaměřili svou pozornost na to co je skutečné a věčné. V upanišádě Birhad je popel dáván do souvislosti s prosperitou a duchovním bohatstvím. Jako talisman obsahující božské tajemství také odstraňuje nebezpečí a ochraňuje toho, kdo ho nosí. VIBHU znamená pán, vládce, UTI znamená ochránce. Vibhuti se nazývá proto, že přináší prospěch, Bhasma = popel, protože spaluje všechny hříchy, Bhatisam = jasný, protože zvyšuje naši duchovní záři, Kšaram = zničení, protože odstaňuje nebezpečí a Rakša = ochránce, protože chrání proti vlivu zlých duchů.

Vibhúti je popel z obětního ohně, ve kterém se pálí speciální dřeva spolu s ghí a různými bylinami. Používá se jako symbol uctívání Pána, tradičně se jím zdobí čelo a uctívači Šivy nanášejí tři vodorovné linky zvané tripundra. Červená tečka v centru značí jednotu Šivy a Šakti. Upanišady radí pronášet během tohoto nanášení slavnou Mahámritjumdžaja mantru.
Popel se hojně užívá i v ajurvédě.

vibhuti vibhuti

SÁÍ VIBHÚTI

Stejný význam jaký vibhúti má nese i Sáího vibhúti s tím, že jej dostáváme přímo od božského učitele. Sáí Bábá je znám tím, že tento popel materializuje z ničeho, a nabízí jej svým oddaným z různých důvodů. Někdy pro léčení, někdy pro prohloubení víry atd. Ostatně to každý může říci jen sám za sebe. V příbězích nejčastěji slyšíme jak vibhúti pomáhá léčit. Nejčastěji se dává vibhúti na čelo nebo se jí či vypije ve sklenici s vodou.
Doslechneme se i o tom, že bývá ve vzduchu cítit vůně vibhúti dosvědčující přítomnost jinak nepřítomného Báby. A jistě si dokážete představit, co pro oddaného musí být, když se na jeho obrázku se Svámím tvoří vibhúti samo. Je nespočet takových případů.
Na obrázku vpravo vidíme "vibhúti abhišékam", nebo-li omývání uctívaných předmětů, v tomto případě sošky Širdí Báby. Sáí sypal při tomto obřadu nezvykle veliké množství vibhúti z prázdné nádoby.
Právě Širdí Bába, Sáí Bábův předchůdce, byl znám že udržoval posvátný oheň z něhož používal vibhúti pro své oddané. Proslýchá se, že Sáí pro toto vibhúti "sahá" když jej materializuje.

Jinak nutno dodat, že materializace vibhúti není jen doménou Sáí Báby. V Indii bylo a je mnoho učitelů, kteří jej také takto tvoří. Popel má v Indii statut posvátnosti. V obřadech se modlitby nabízí Agnimu, bohu ohně. Síla ohně je považována za očistnou a za povznášející. Co zbývá z ohně je popel a proto je stejného významu jako oheň sám a navíc symbolizuje ukončení a proběhlé očištění.

vibhuti

Kdo odjíždí z ášrámu Sáí Báby má možnost dostat na cestu papírovou obálku s vibhúti pro šťastnou cestu.Na papíru potom bývá vibhúti mantra či jiné mantry psané rukou jako jeden ze způsobů meditace a "pamatování na božské".
Vibhúti se dá také v ášrámu koupit ve větším balíčku s vibhúti mantrou. Jedno takové mě Sáí před roky požehnal a tak nám na zpíváních nechybí na oltáři a když jej necháváme kolovat při zpěvu Vibhúti mantry, nepřestaneme dokud popel putuje.

Vibhúti mantra
PARAMAM PAVITRAM BÁBÁ VIBHÚTIM
PARAMAM VIČITRAM LILA VIBHÚTIM
PARAMÁRTHA ÍŠTÁRTHA MÓKŠA PRADHÁNAM
BÁBÁ VIBHÚTIM IDAMÁ ŠRAJÁMÍ

gajatri.net