Bhadžan k Božské Matce

ÁNANDAMAJÍ ČAITANJAMAJÍ
PRÉMAMAJÍ PARAMÉŠVARÍ

Tento bhadžan oslovuje Božskou Matku MÁÍ v podobě
ÁNANADA blaženosti ÁNANADAMAJÍ Matka blaženosti
ČAITANJA vědomí ČAITANJAMAJÍ Matka vědomí
PRÉMA lásky PRÉMAMAJÍ Matka lásky
PARAMÉŠVARÍ nejvyšší Bohyně, také jméno pro Párvatí-Šivova choť

Poselství - Každá žena je Božskou Matkou, má v sobě dar čisté blaženosti a lásky, jenž nabízí svým dětem bez nároku na oplátku. Ať jsi muž či žena, vzdejme hold této vlastnosti. Vždyť nesobeckou láskou můžeme prožívat stav blaženosti, mír ve vědomí a božství v srdci.

Tento bhadžan znám z nahrávek z ašrámu Sáí Báby, ale slyšel jsem jej i z jiných zdrojů.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře
v závěru většinou celou píseň jen v akordu D.
[D]ÁNANDAMAJÍ ČAI[G]TANJAMAJÍ
[A]PRÉMAMAJÍ PARAMÉŠVA[D]
ÁNANDAMAJÍ ČAI
[E]TANJAMA[D]
[A]PRÉMAMAJÍ PARAMÉŠVA[D]
gajatri.net