Bhadžan k Šivovi

ARUNÁČALA ŠIVA ARUNÁČALA ŠIVA ARUNÁČALA ŠIVA
ARUNÁČALA

ARUNÁČALA je posvátná hora v Jižní Indii, která je považována za vtělení absolutna, vtělení Boha ŠIVY . Na úpatí této hory žil také velký duchovní učitel Ramana Mahariši. Právě z jeho ášrámu je tento refrén písně, která v mnoha slokách pěje chválu k Arunáčale. ARUNÁČALA je dle Ramana Mahárišiho srdcem Země, duchovním srdcem světa. Šankaračárja ji nazval mýtickou horou Meru. Podobně popisuje Arunáčalu Skandapurána, která o ní také říká, že je skrytým centrem Šivova srdce.

Poselství - Hora Arunáčala se rituálně obchází. Tento pochod se nazývá Giripradakšina. Jeho význam spočívá v neustálém rozjímání o duchovním srdci, o Pravdě v nás. Hora Arunáčala je vtělením onoho duchovního srdce, je vtělením absolutna, vtělením Šivy. Vykročme také k posvátné pouti a Arunáčalou nechť je vše, co vidíme kolem sebe. Vytvořme ze světa kolem sebe "horu absolutna" a ze svého světa posvátnou pouť.
Aneb "nehledejme boha nikde jinde než všude".

Tuhle píseň, respektivě její refrén, znám z nahrávek z ášrámu Ramana Maharišiho. Na zpívání někdy hrajeme tuto píseň v návaznosti na písničku IN THE HEART ARUNÁČALA a písničku ŠRÍ RAMANA.

Nahrávka ze zpívání (live record)
ARUNÁČALA ŠIVA na koncích nahrávek:


akordy ke kytaře
Často tuto písničku i několikrát zvyšujeme. Počínaje dvojicí
akordů C-G přes D-A, E-H a někdy ještě dále (Fis-Cis atd.)

[D]ARUNÁČALA ŠIVA ARUNÁČALA ŠIVA ARUNÁČALA ŠIVA ARUNÁČA[A]LA
ARUNÁČALA ŠIVA ARUNÁČALA ŠIVA ARUNÁČALA ŠIVA A
[D]RUNÁČALA
gajatri.net