Modlitba

OM  ASATO MÁ SAT GAMAJA
TAMASO MÁ DŽJÓTIR GAMAJA
MRITJÓR MÁ AMRITAM GAMAJA

Veď mě od nepravdy(ASATO) k pravdě(SAT)
Veď mě od temnoty(TAMASO) ke světlu(DŽJÓTIR)
Veď mě od smrti(MRITJÓR) k věčnému životu(AMRITAM)
Obvykle se na konci této modlitby ještě zpívá OM ŠÁNTI ŠÁNTI ŠÁNTIHI, přání míru do všech úrovní bytí.

poselství
Uvědomme si, že jsme Pravdou, že nepravda nám, Pravdě, nenáleží.
Uvědomme si, že jsme Světlem, že temnota nám, Světlu, nenáleží.
Uvědomme si, že jsme věční, že smrt nám, kdo jsme Věční, nenáleží.

Tuto tradiční indickou modlitbu jsem se nejdříve naučil z CD od Henryho Marshala a Dévi Prémal. Druhá verze je potom dle tradiční indické melodie a třetí podobně ale s nádechem védského stylu zpěvu manter. Čtvrtou melodii jsem poznal na internetu, kde je autorem India jiva. My jsme si tuto melodii trošičku upravili ve výslovnosti a přidali navíc OM ŠÁNTI. Pátá verze je naše vlastní melodie z roku 2019.

Nahrávka ze zpívání (live record)
1.verze

2.verze

3.verze

4.verze

5.verze

akordy ke kytaře
1.verze - Henry Marshal, Déva Prémal
[D]OM ASATO MÁ SAT GAMAJA
TAMASO MÁ DŽJÓTIR GAMA [Ami*]JA
MRITJÓR MÁ AMRI
[D] TAM GAMAJA
2.verze - tradiční
[D]ASATO MÁ [A]SAT GAMA[Hmi]JA
[D]TAMASO MÁ DŽJÓTIR [G]GAMA
[D]JA
[Emi]MRITJÓR MÁ[A] AMRITAM GAMA[D]JA
3.verze - podle védských chvalozpěvů
[D]ASATO MÁ SAT [Es] GAMA[D]JA
[D]TAMASO MÁ DŽJÓTIR GAMA
[Es]JA
[D]MRITJÓR MÁ AMRI[Es]TAM GAMA[D]JA
4.verze - podle India Jiva
[D]ASATO MÁ [G] SAT [A]GAMAJA
[D]TAMASO MÁ [G] DŽJÓTIR [A]GAMAJA
[D]MRITJÓR MÁ [G] AMRITAM [A]GAMAJA
[D]OM
[G]ŠÁN[A]TI
5.verze - naše vlastní
[D]OM ASATO [G] MÁ SAT GAMA[D]JA
[D]TAMASO MÁ [G] DŽJÓTIR GAMA[D]JA
[D]MRITJÓR MÁ AM[G]RITAM GAMA[D]JA
[D]OM
[G]ŠÁNTI
gajatri.net