Bhadžan k Sáí Bábovi

BÁBÁ ÁÓ MERE KÍRTANA MÉ
ANTARAJÁMI DARŠA DIKHÁÓ
NÁJÁ HAMÁRI PÁR LAGAÓ
BÁBÁ ÁÓ MERE KÍRTANA MÉ
ANTARA DŽJÓTI DŽALÁÓ SÁÍ
DŽÍVANA DŽJÓTI TUM HÓ SÁÍ

BÁBÁ (Sáí Bábo) ÁÓ přijď nyní do MERE mého KÍRTANA bhadžanu MÉ ke mě. ANTARAJÁMI vnitřní obyvatel všech DARŠA ukázat, vyjevit se DIKHÁÓ skrze všechny smysly. NÁJÁ loď HAMÁRI naši PÁR LAGÁÓ přeplout na protější břeh (Pomůže naší lodi, našemu tělu přejít přes oceán života na druhý břeh, do duchovní sféry). Ty, kdož jsi ANTARA věčné vnitřní DŽJÓTI světlo, DŽALÁÓ zapal mé světlo SÁÍ(Sáí Bábo). TUM HÓ Ty jsi DŽÍVANA DŽJÓTI světlem každého SÁÍ(Sáí Bábo).

Poselství - V tomto bhadžanu voláme Pána, aby byl právě teď účasten našeho zpěvu. Je oslovován jako ten, kdo je světlem v každém z nás.
Zkusme tedy cítit Jeho přítomnost v sobě. Neobracejme se k Božství jinam, než do svého nitra. Ukažme božství skrze sama sebe.
Na to stačí jen být sám sebou.
A být sám sebou také znamená osvobodit se od všeho co jsme se kdy naučili a ptát se sama sebe, jak jednat, jak myslet, jak žít a uskutečnit tak své ideály, své poslání. Potom volejme k Já, ať je přítomno v našem konání, ať jsme bdělí k hledání toho nejlepšího řešení.

Tento bhadžan znám z nahrávek z ašrámu Sáí Báby.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře
kapo (1)

[E]BÁBÁ ÁÓ MERE KÍRTANA MÉ
[A]ANTARAJÁMI DARŠA DI
[E]KHÁÓ
[H7]NÁJÁ HAMÁRI PAR LA
[E]GAÓ
BÁBÁ ÁÓ MERE KÍRTANA MÉ
ANTARA DŽJÓTI DŽALÁÓ SÁÍ
DŽÍVANA [H7]DŽJÓTI TUM HÓ [E]SÁÍ
gajatri.net