Bhadžan ke Krišnovi

BHADŽAMANA GOVINDA GOPÁLA
GOVINDA GOPÁLA GOPÁLA
BHADŽAMANA GOVINDA GOPÁLA
GOVINDA BÓLO HARI GOPÁLA BÓLO
GOVINDA GOPÁLA GOPÁLA
BHADŽAMANA GOVINDA GOPÁLA

BHADŽA uctívat MANA myslí Krišnu GOVINDA GOPÁLA(jména Krišny popisující jeho jako toho, kdo těší VINDA a pečuje PÁLA o kravičky GO) GO je také termín pro světlo, potom je tedy Krišna i ten, kdo pečuje o duchovní světlo. BÓLO znamená zpívat a HARI je další jméno pro Krišnu, popisujícího jej jako ničícího HARA vše špatné. HARI je také jméno Višnua.

Poselství - Oddaně uctívám(Bhadžamana)a zpívám(Bólo) o Govindovi. Jaký užitek plyne z oddaného zpěvu a kdo je to vlastně oddaný? Oddaný je ten, kdo vidí všude Božské. Oddaný zpěv je takový, který toto Božské oslovuje.
Když někoho oslovíme, dotyčný člověk nám věnuje svou pozornost. Podobně reaguje Bůh na naše volání, avšak On ožívá v nás i všude kolem právě natolik, nakolik jej považujeme za skutečného. Onen oslovený člověk, přestože by se nám chtěl věnovat, by nás zajisté za chvíli považoval za blázny, kdybychom jej neustále volali, ale byli otočeni jiným směrem a jeho si vůbec nevšímali. Zpívejme proto tak, aby jsme opěvované Božstvo považovali za skutečné a blízké.
GOVINDA BÓLO HARI GOPÁLA BÓLO

Tento bhadžan znám z nahrávek z ášrámu Sáí Báby v Puttaparti.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře

[D]BHADŽAMANA GOVINDA [(A)]GOPÁ[D]LA
GOVINDA GOPÁ[G]LA   GOPÁ
[D]LA
[D]BHADŽAMANA GOVINDA [(A)]GOPÁ[D]LA
GOVINDA BÓLO HARI [A]GOPÁLA [D]BÓLO
GOVINDA BÓLO HARI GOPÁLA BÓLO
GOVINDA GOPÁ[G]LA   GOPÁ
[D]LA
[D]BHADŽAMANA GOVINDA [(A)]GOPÁ[D]LA
gajatri.net